NVB: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven

16 september 2020

De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op een uitvraag van de Europese Banken Autoriteit (EBA) naar de invloed van anti-witwasregelgeving op de beschikbaarheid van financiële diensten.

Naarmate het risico op witwassen groter wordt moeten banken meer informatie uitvragen om zich er van te vergewissen dat klanten hier niet bij betrokken zijn of raken. Wanneer die informatie niet wordt verschaft, of als het niet mogelijk lijkt om maatregelen te nemen om het risico op witwassen voldoende te beperken, mag de bank op basis van de wet geen relatie aangaan of moet zij afscheid nemen van de klant. Banken zetten echter vraagtekens bij het steeds grotere detailniveau van de informatie die toezichthouders vereisen. Daarbij helpt het niet dat toezichthouders geen duidelijkheid verschaffen over het soort ‘bewijs’ dat voldoende is om aan te tonen dat klanten te goede trouw zijn. Dit maakt banken extra voorzichtig.

Banken zijn daarom blij met dit onderzoek van de EBA en hopen dat de uitkomst aanleiding zal zijn voor een open gesprek tussen wetgever, toezichthouders en poortwachters om te kijken hoe we belemmeringen voor bonafide klanten zoveel mogelijk kunnen wegnemen.

Lees hier de bijdrage van de NVB aan de Call for input on ‘de-risking’ and its impact on access to financial services van de EBA

Bron: NVB