Nieuws

Meer dan de helft van bedrijven weet zich niet tegen cyberaanvallen te beschermen

Meer dan de helft (55%) van de bedrijven wereldwijd slaagt er niet in om cyberaanvallen effectief te stoppen, datalekken snel op te sporen en te verhelpen, of de impact van datalekken te beperken. Dit blijkt uit Accenture’s onderzoek State of Cybersecurity Resilience. Hieruit blijkt ook dat bij 3...
Lees meer

Financiële sector presenteert roadmap naar circulaire economie

De financiële sector als aanjager van de circulaire economie. Wat is ervoor nodig om dat te bereiken? De werkgroep Circulaire Economie van het Platform voor Duurzame Financiering doet voorstellen voor een aantal concrete acties. Doel: circulaire economie in 2030 De Nederlandse regering heeft zich ten doel gesteld om in...
Lees meer

Onbekendheid met Europese duurzaamheidsrapportagerichtlijn is groot

Het merendeel (72%) van het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet bekend met de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag, de CSRD. Volgens de Europese Unie moeten bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf 2023 voldoen aan deze op stapel staande wetgeving. Ondernemers vinden de aandacht voor duurzaamheid een...
Lees meer

Meeste finance afdelingen beschikken slechts over beperkte digitale basis

Ruim vier op de tien (43%) financiële afdelingen hebben slechts een beperkte digitale basis, wat inhoudt dat ze werken met een manueel proces rondom een digitaal systeem. Hoewel facturen niet meer in groten getale op papier binnenkomen en factuurinformatie automatisch wordt uitgelezen, houden financiële medewerkers zich met name bezig met...
Lees meer

PEPER: jouw persoonlijk PE portfolio eenvoudig gemaakt

Sinds 1 januari 2021 valt iedere RA onder de nieuwe PE regeling van de NBA. Dat betekent dat ook de RA in business nu volgens de nieuwe systematiek aan de slag kan met het invullen van een persoonlijk PE portfolio. Het kwantitatieve systeem van 40 PE uren halen ligt daarmee...
Lees meer