PE-UREN

Met de cursussen en opleidingen van Next Level Academy en Finance on a Mission kun je snel en efficiënt je Permanente Educatie-portfolio invullen en voldoen aan je PE-verplichting.

PE-punten voor NBA-leden (RA)

Alle NBA-leden dienen jaarlijks zelfstandig een opleidingsplan te maken en op te volgen: het zogeheten PE-portfolio. Dat werkt als volgt:

  • In het eerste kwartaal (Q1) maak je een persoonlijk plan van aanpak. Je begint met je functie en je werkzaamheden. Je hoeft niet al je werkzaamheden in het plan op te nemen, maar enkel de gebieden waarin je jezelf wilt ontwikkelen.
  • Vervolgens bepaal je per werkgebied jouw leerdoelen geef je aan welke de activiteiten, zoals het volgen workshops of cursussen,  je wilt gaan ondernemen om jouw leerdoelen te behalen. Als je gedurende het jaar van functie verandert of er andere werkzaamheden bijkrijgt, dan kun je het plan van aanpak desgewenst aanpassen.
  • Gedurende het jaar voer je je leeractiviteiten uit. Je bent vrij in de keuze van de soort leeractiviteiten. Het kunnen bijvoorbeeld workshops, cursussen of trainingen zijn, maar ook het lezen van artikelen en relevante boeken. Zo is er voldoende flexibiliteit en kan worden aangesloten op de behoeften van jouw organisatie.
  • Aan het einde van het jaar reflecteer je op wat je hebt geleerd en geef je een compliance verklaring aan de NBA. Dat mag niet later dan 31 januari van het volgende jaar. Bij de reflectie noteer je wat je hebt gedaan aan leeractiviteiten en wat je hebt geleerd in het jaar. Tevens moet je een situatie beschrijven waarin je het geleerde hebt toegepast.
  • Hoe je jouw opleidingsplan vastlegt is niet voorgeschreven. NBA doet namelijk een steekproeven op de onderbouwing van de compliance verklaringen.

Next Level en Finance on a Mission helpen je hier desgewenst bij met de PE-tool (PEPER). Wil je gebruik maken van PEPER? Dat kan door naar de PE-tool (PEPER) te gaan daar een gratis account aan te maken. Wij denken dat de tool redelijk intuïtief werkt. Toch hebben we een handleiding gemaakt om je door de tool heen te helpen. De handleiding van PEPER is hier te downloaden.

Voor 2023 heeft het NBA duurzaamheid als verplicht PE-onderwerp aangewezen. Nog meer achtergrond informatie over het PE-portfolio vind je hier op de website van de NBA.

PE-punten voor VRC-leden (RC)

Leden van de VRC zijn verplicht om 40 uur per jaar aan Permanente Educatie te besteden.

  • Voor elk uur dat je aan educatie besteedt wordt 1 punt geteld. Een eventueel overschot aan PE-punten mag je meenemen naar de volgende twee jaren (80 PE-punten). Ook kun je het tekort inhalen met extra PE-punten.
  • PE-punten kun je behalen met zelfstudie of training-on-the-job (maximaal 20 uur per jaar), externe cursussen, interne cursussen, congressen, seminars en lezingen, lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied, verrichten van onderzoek of het schrijven van artikelen.
  • Aanbevolen wordt om jaarlijks tweederde aan vakinhoudelijke onderwerpen te besteden en eenderde aan persoonlijke vaardigheden (Soft Skills).
  • Per jaar moet je tenminste 3 uur (3 PE-punten) aan het verplichte onderwerp ethiek besteden.
  • Als Registercontroller (RC) moet je elk jaar vóór 1 maart je PE-activiteiten van het afgelopen PE-jaar registreren via de website van de VRC.

Niet alleen RA’s en RC’s maar ook andere titelhouders binnen het financiële domein waaronder RE, RO en RCM, vinden bij Next Level en Finance on a Mission de juiste programma’s die passen bij hun leerdoelen en kennisbehoefte.

Heb je wellicht vragen? Neem dan contact met ons op via nummer 020-6721371 of stuur een mail naar info@nlacademy.nl

Inka Sijtsema, Manager opleidingen