NBA geeft leden uitstel voor PE-verplichtingen

27 maart 2020

De NBA verleent leden uitstel voor het registreren van eerdere PE-activiteiten, het afronden van de Kennistoets, de verplichte fraudetraining en het schrijven van een Plan van Aanpak voor de nieuwe PE-systematiek. Dit in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor accountants, in alle denkbare functies, aldus de NBA. Leden moeten daardoor andere prioriteiten stellen in hun werkzaamheden. De NBA schuift daarom een aantal deadlines voor PE-verplichtingen op, zodat leden hier op korte termijn geen prioriteit aan hoeven te geven.

De NBA verleent uitstel tot 1 juni 2020 voor het online registreren van de in 2019 verrichte PE-activiteiten op MijnNBA, voor leden die onder de PE-verplichting ‘oude stijl’ vallen. Daarnaast verleent de beroepsorganisatie uitstel tot 1 oktober 2020 voor het schrijven van een Plan van Aanpak voor leden die onder de nieuwe PE-systematiek vallen. Ook voor het inhalen van de verplichte fraudetraining en het afronden van de Kennistoets wordt uitstel verleend tot 1 oktober.

De meeste leden moesten in 2019 nog voldoen aan de ‘oude’ PE-systematiek. Binnen die verplichting gold dat zij uiterlijk op 31 maart 2020 de door hen in 2019 verrichte PE-activiteiten moesten registreren op MijnNBA. Gezien de snel naderende deadline en de extreem drukke tijden waarmee veel accountants momenteel te kampen hebben, is besloten de deadline voor het registreren van de PE-verplichting 2019 te verschuiven naar 1 juni 2020.

Voor ruim vierduizend NBA-leden geldt in 2020 de nieuwe PE-systematiek, waarbinnen het verplicht is om uiterlijk op 31 maart een Plan van Aanpak gereed te hebben. In verband met de coronacrisis werd recent al besloten deze deadline door te schuiven naar 31 mei. Nu de maatregelen van de overheid zijn uitgebreid is besloten leden verder respijt te geven tot 1 oktober, om hun Plan van Aanpak af te ronden.

De NBA benadrukt hierbij dat leden in de komende maanden wel de nodige stappen kunnen zetten voor de invulling van hun PE-verplichting, omdat ook minder gestructureerde leervormen in de nieuwe PE-systematiek als leeractiviteiten kunnen worden aangemerkt.

Verplichte fraudetraining

In 2019 gold voor alle NBA-leden het verplichte onderwerp Fraude. Alleen leden die in 2017 de toen verplichte training Frauderisicofactoren hadden gevolgd, waren uitgezonderd van deze verplichting. Veel leden hebben de verplichte training Fraude inmiddels met goed gevolg afgerond. De resterende leden hadden nog tot en met 31 maart de tijd om de verplichte training in te halen. Omdat er door het coronavirus geen klassikale cursussen worden aangeboden, is besloten de inhaaltermijn voor het volgen van de verplichte training 2019 te verlengen tot 1 oktober 2020.

Het schrappen van veel voorbereidingscursussen op de Kennistoets (verplicht voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants) stuurt de voorbereiding op de toets voor veel leden in de war. Met uitstel van de deadline tot 1 oktober 2020 wil de NBA leden in staat te stellen zich op een adequate manier voor te bereiden op de Kennistoets en de mogelijkheid te bieden de toets op een rustiger moment af te ronden. De NBA raadt leden die wel in de gelegenheid zijn om de Kennistoets te maken, aan om dat te doen. Informatie is verkrijgbaar via de Helpdesk PE, te bereiken via NBA HELPT, telefoon 020 30 10 352.

Bron: accountant.nl