Covid-19 zet bedrijven aan tot meer aandacht voor werknemer en maatschappij

25 augustus 2020

De coronacrisis is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven wereldwijd omgaan met hun werknemers en de maatschappij. Het uitbreken van Covid-19 heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving zouden moeten vervullen. Dit blijkt uit het wereldwijde CEO Outlook van KPMG onder ruim 1.800 CEO’s

Hoewel de geopolitieke dreigingen, de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en fiscale uitdagingen nog altijd van grote invloed zijn op de bedrijven, vindt ruim 20% van de CEO’s dat het ‘talentrisico’ inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei vormt. Voor het uitbreken van Covid-19 was dit slechts 1%. Na het personele risico vormt het in stand houden van de toeleveringsketen een belangrijk risico. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan te worstelen met mogelijke verstoringen in de keten, verstoringen die zowel het gevolg zijn van Covid-19 zelf als het groeiend nationalisme dat het gevolg is van de coronacrisis. Bijna 70% van de bedrijven geeft aan de ‘supply chain’ als gevolg van verstoringen inmiddels volledig te hebben herzien.

Wegvallen personeel baart grote zorgen

“Het mogelijk wegvallen van sleutelfiguren binnen het bedrijf en het onvoldoende kunnen aantrekken van hoog opgeleide jonge werknemers baart veel bedrijven grote zorgen”, zegt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG. Hottenhuis: “De personele beschikbaarheid vormt op dit moment voor veel bedrijven de meest kritische succesfactor. Bij veel bedrijven maakt het bestuur zich dan ook zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. De leiding is zich er terdege van bewust dat toekomstige groei valt of staat met het vermogen om de inzet en beschikbaarheid van het personeel in goede banen te leiden. Ondanks de fysieke contact beperkingen voelt bijna 70% van de CEO’s zich sinds het uitbreken van corona meer verbonden met de werknemer. Bijna 80% geeft dan ook aan alle mogelijkheden voor digitale samenwerking en communicatie te zullen blijven gebruiken. Covid-19 heeft er echter wel voor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien. Het werken op afstand betekent immers dat veel meer potentiële werknemers in aanmerking komen voor een functie. Bijna 70% van de CEO’s verwacht dat deze ontwikkeling zal doorzetten en dat zij de huidige kantoorruimte op korte termijn fors zullen inkrimpen.”

Nieuw besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de coronacrisis bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht heeft laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij met diversiteit omgaan. Hottenhuis: “Eerder dit jaar zagen CEO’s al een belangrijke rol weggelegd voor hun organisaties bij de aanpak van de belangrijke mondiale uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Een half jaar later en een pandemie rijker, blijkt dat COVID-19 de roep om maatschappelijke verandering bij ondernemingen heeft versterkt en dat ook stakeholders steeds kritischer zijn geworden. Dit heeft ertoe geleid dat CEO’s zich in toenemende mate zijn gaan afvragen of het huidige beleid nog tegemoet komt aan de behoefte van de belangrijkste stakeholders. Bijna 80% van de onderzochte bestuurders geeft dan ook aan dat zij als gevolg van COVID-19 kritisch hebben gekeken naar de positie die zij in de samenleving innemen. En nog eens 80% geeft aan dat zij zich sinds de crisis veel nauwer betrokken zijn gaan voelen bij de sociale rol van hun bedrijf en dat zij de besluitvorming hierdoor ook hebben laten leiden. Ruim 75% voelt zichzelf zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor de nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.”

Bron: KPMG