Virtuele trainingen breken definitief door

18 mei 2020

Enkele weken geleden schreef ik een blog over hoe wij kijken naar virtuele trainingen. In dat blog gaf ik aan dat een virtuele training volgens ons vraagt om een specifieke aanpak en ontwerp. De simpele gedachte om een training die is ontworpen voor een fysieke setting nu te geven via een platform in plaats van op locatie, komt de training niet ten goede. Ik heb intussen aardig wat mensen gesproken die het “genoegen” hadden om zoiets mee te maken. Daar waren ze niet gelukkig mee en dat snap ik goed. Dat doen we onze deelnemers (en trainers) dus ook niet aan. Toch hebben we in korte tijd een fors virtueel aanbod ontwikkeld. De ervaringen die we hebben opgedaan met virtueel trainen zijn zodanig dat ik ervan ben overtuigd dat virtuele trainingen zullen blijven en dat het aandeel zal groeien. Bij ons in ieder geval wel. Want, mits goed ontworpen, bieden ze een fantastische mogelijkheid om efficiënt kennis en inspiratie op te doen op een interactieve manier.

Virtueel trainen vervult een behoefte

Voor zover je kunt spreken van “voor” en “na” COVID-19 dan geldt dat ook voor trainingen. We kenden natuurlijk al de online trainingen die via verschillende platforms worden aangeboden. Vaak gaat het daarbij om opgenomen materiaal, al dan niet vergezeld van naslagwerk en aangekleed met vragen die je moet beantwoorden. Ook bestonden virtuele trainingen al en hadden we webinars en MOOCs (Massive Open Online Courses). Maar toch was voor het leeuwendeel van de mensen de routine toch vooral om kennis op te doen in fysieke bijeenkomsten. Veel mensen en opleiders komen er door de huidige crisis versneld achter dat virtuele bijeenkomsten heel effectief en efficiënt kunnen zijn, ook voor het overdragen van kennis. En veel mensen bevalt het dan ook goed om in virtuele bijeenkomsten kennis op te doen. In zekere zin combineert de virtuele training het gemak van plaats onafhankelijk en vrij van reistijd werken met een behoorlijk niveau van interactie en samenwerken. Dat maakt een virtuele training vaak prettiger om te volgen dan bijvoorbeeld een online trainingsmodule. Het live contact hebben met een spreker en deelnemers voegt toch waarde toe. Virtuele trainingen vervullen daarmee een specifieke behoefte in de markt. Dat is een behoefte van het efficiënt opdoen van kennis en uitwisselingen van ervaringen in een interactieve setting.

Fysieke trainingen blijven relevant

Toch zullen virtuele trainingen de fysieke training niet volledig verdringen. Hoeveel mogelijkheden tot interactie sommige digitale platformen ook bieden, het vervangt de interactie van fysieke settings niet. Veel trainers en deelnemers geven aan die interactie, het meekrijgen van de volledige dynamiek en de non-verbale communicatie van de groep, te prefereren boven de mogelijkheden die platformen bieden. Vooral voor trainers die gewend zijn om te reageren op de signalen die ze oppikken is de fysieke setting echt fijner dan de virtuele setting. Wel verwacht ik dat de afweging die mensen gaan maken anders zal zijn. De ervaringen met virtuele settings zorgen ervoor dat ze een serieus alternatief zijn voor deelnemers die op zoek zijn naar specifieke kennis terwijl ze bijvoorbeeld de reistijd willen beperken. Ook verwacht ik dat we een groei krijgen in hybride vormen van trainen waarbij een deel van de kennis in virtuele settings en een deel in fysieke settings wordt overgedragen. Vanuit PLUC! en Next Level Academy zetten we daarom in op een blijvend en groeiend aanbod aan virtuele trainingen naast de fysieke trainingen die we hebben.

Jan Heinen, PLUC!