Perspectief: hoe blijf je relevant en hoe voorspel je de toekomst?

28 juni 2022

Wanneer je de toekomst probeert te voorspellen dan ga je feitelijk door drie fasen: het verleden, het heden en de toekomst. Kunnen we hier iets uithalen voor het vakgebied van de creditmanager en de creditmanager als strategisch adviseur? Er wordt immers al jaren aangegeven dat het vak op het punt staat te verdwijnen, door outsourcing, door automatisering, etc. Maar hoe kan je hier naar kijken?

Historici zijn van nature goede futuristen, de term die toekomstvoorspellers graag gebruiken. Dat is ook logisch, 99 procent van alles wat er om ons heen gebeurd is oud nieuws en oude technologie. Daar is allemaal niets nieuws aan. Het gaat juist om het nieuwe, waar de voorspelbaarheid van de verandering (nog) niet mogelijk is. Met dit in het achterhoofd, plus je hele persoonlijke filter en historie aan ervaring, leidt maar tot één conclusie. Dat de eerste fase, het bestuderen van het verleden, ons inzicht geeft in het heden en de toekomst.

In de tweede fase kijken we naar het heden en vaak wordt van futuristen gezegd dat zij eigenlijk alleen maar het heden kunnen analyseren en beschrijven, dus niet voorspellen. Dat is slechts ten dele waar en ik denk dat het steeds lastiger wordt om dat ook echt te doen. Er is momenteel zoveel ruis op de achtergrond, van sociale media tot talloze nieuwskanalen. Die leveren allemaal een overdaad aan informatie op. Dat maakt voorspellen van het heden nagenoeg onmogelijk, want wat is waar en wie ziet dat als waar? Dus waarom wordt dit dan gezien als een correcte voorspelling? We moeten dus boven de materie gaan zweven, niet vergeten wat de basis(kennis) is en van daaruit redeneren: logische verbanden leggen, intern de zaakjes op orde hebben, niet teveel naar de buren of concurrenten kijken. Alleen dan maken we een kans en kunnen al diezelfde informatie voor ons aan het werk zetten.

De derde en laatste fase is vooruitkijken. Hier moet je echt helemaal loskomen van de dagelijkse materie en geloven in onmogelijke scenario’s. Om één simpele reden: veel van de huidige ontwikkelingen werden ongeveer een eeuw geleden ook voor onmogelijk gehouden. Wanneer je 150 jaar geleden een boer had verteld dat 5 generaties later niemand van zijn nakomelingen nog op het land zou werken maar eerder als AirBNB- gastheer, hypotheek adviseur, webdesigner of misschien creditmanager dan was je vierkant uitgelachen. Hoe kan je daar nu je brood mee verdienen? Probeer je eens voor te stellen hoe men zou kijken naar het navigatiesysteem op je telefoon?

De kracht van het voorspellen schuilt in drie zaken: verbeeldingskracht, creativiteit en als belangrijkste discipline. In het onmogelijke scenario geloven vereist discipline en logisch denken, je moet het realistisch gehalte van het scenario proberen terug te redeneren naar logische stappen. Dus je vraagt jezelf af: wat zouden de logische stappen zijn geweest die tot deze uitkomst hebben geleid? En hier biedt de nieuwste technologie als gereedschapskist hulp: we kunnen in een virtuele wereld nagenoeg iedere bedrijfsomgeving modelleren en vervolgens ieder scenario simuleren.

Tijdens de masterclassreeks De Credit Manager als Business Partner zal ik hier uitvoerig op in gaan, laten zien wat de technische mogelijkheden zijn en waar je hulpmiddelen moet gebruiken en kan vinden.

Door: Ir. Igor Wortel MBA, directeur en oprichter Phalanxes