De Credit Manager als Business Partner

Type
masterclassreeks

Datum & locatie
  • Donderdag 19 september 2024, Aristo Utrecht Lunetten
Opmerking
Start op donderdag 19 september. Overige data: vrijdag 27 september, vrijdag 4 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober

Investering
€2895 excl. BTW
Direct inschrijven

Vragen over deze training? Bel Inka Sijtsema op 06 5249 4969 of mail inka@nlacademy.nl.

Wat houdt deze masterclassreeks in?

Elke organisatie moet continu veranderen en tegelijk stabiliteit nastreven. Dit is een paradoxale situatie. Zodra de noodzaak tot verandering fors toeneemt, komt er doorgaans veel spanning op de stabiliteit van de organisatie te staan. Digitale transformatie, big data, robotisering, artificial intelligence (AI), blockchain, cyberrisico’s, privacy issues, strategische scenario’s, hyperinflatie en geopolitieke ontwikkelingen hebben impact op jouw professionele rol als Credit Manager.

Van jou als Credit Manager wordt verwacht dat je deze veranderingen begrijpt en meebeweegt. De Credit Management functie transformeert daarbij steeds verder naar een adviserende rol. Anders gezegd: de business verwacht van jou als Credit Manager dat je een proactieve rol pakt in de organisatie als volwaardig Business Partner. Een business partner die zich bezighoudt met de optimalisatie van resultaten (kwaliteit, rendement, werkkapitaal, klantwaarde, klanttevredenheid etc.). Een partner die de business volledig weet te doorgronden en zorgt voor een heldere credit policy die resulteert in duurzame waardecreatie.

De Credit Manager als Business Partner daagt de business uit door te wijzen op andere inzichten en mogelijkheden. Dit vraagt om een andere rol van de Credit Manager. Niet langer enkel de geijkte processen volgen die de business vanuit de dagelijkse operatie opdraagt, maar veel meer een rol als sparringpartner van de business. In deze rol lever je een pro-actieve bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Een veel bredere focus dan het beperken van de financiële risico’s en het binnenhalen van gefactureerde omzet. Dit vraagt om gedegen kennis van de business, bevlogen leiderschap en goede communicatieve vaardigheden. Hoe bereid jij jezelf voor op deze veranderende rol?

Wat leer je tijdens deze masterclassreeks?

De masterclassreeks De Credit Manager als Business Partner behandelt actuele theorieën en inzichten die van belang zijn om als Credit Manager op het hoogste niveau te kunnen acteren en adviseren. In vijf inspirerende bijeenkomsten bieden trainers Raimond Honig MBA, Drs. Hinrich Slobbe en Ir. Igor Wortel MBA je inzicht in de stappen die je moet zetten om de brug tussen de afdeling Credit Management en de organisatie te slechten. Na deelname ben je futureproof en beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om als Credit Manager een proactieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van de strategie van jouw organisatie.

Voor wie is deze masterclassreeks bestemd?

Deze vijfdaagse masterclassreeks is niet geschikt voor elke Credit Manager. Voor een optimaal leereffect en maximale impact, is het van belang dat je beschikt over een gezonde interne drive tot samenwerken met andere professionals. Daarnaast ben je nieuwsgierig, ben je gefocust op de dialoog en durf je je eigen aannames ter discussie te stellen. In deze masterclassreeks zorgen we dat je met een selecte groep Credit Professionals op het juiste niveau in dialoog kunt gaan over het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit. Je past perfect binnen de doelgroep als je als Credit Manager minimaal vijf jaar werkervaring hebt en jezelf wilt doorontwikkelen tot een volwaardig partner en vertrouwd adviseur voor de business.

  • Vijfdaagse masterclassreeks: start op donderdag 19 september 2024 in Aristo Utrecht Lunetten
  • Overige data: vrijdag 27 september, vrijdag 4 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober 2024
  • Het is ook mogelijk om aan één of meerdere losse masterclasses deel te nemen

Hoe ziet het programma eruit?

Dag 1: Future proof Credit Management

In deze eerste masterclass schetst Raimond Honig MBA de complexe situatie waarin we verkeren en de veranderingen die de komende jaren op stapel staan. We leven in een VUCA-wereld en dat vraagt veel van ons. In een complexe en dynamische wereld is het praktisch onmogelijk om de toekomst te voorspellen. De blik moet naar buiten worden gericht om aan de hand van realtime data veranderingen te signaleren die impact hebben op het gedrag van klanten en medewerkers, de kernwaarden van de organisatie, de bedrijfsvoering en de maatschappelijke en financiële resultaten van de organisatie. We stellen elkaar veel vragen. Hoe doen we dat vanuit de juiste verbinding? Welke leiderschapsstijlen passen het best en welke eigenschappen hebben we nodig om waarde toe te kunnen voegen aan de (veranderende) Credit Management functie?

Dag 2: Boardroom Talk

In deze tweede masterclass neemt Drs Hinrich Slobbe je mee in de verschillende elementen die nodig zijn om de juiste gesprekspartner te kunnen zijn in de directiekamer. Kennis van financiële analyse, het kunnen denken in business modellen, inzicht in het vijf krachtenmodel en de invloed van cultuur binnen de organisatie. Vanuit de vijf dimensies van waardecreatie leert Hinrich om de relatie te leggen tussen de waardepropositie van jouw organisatie en de financiële gevolgen daarvan, zowel in resultaat als in cash. Naast de meest gebruikte ratio’s die in de bestuurskamer gebruikt worden, zal ook ingegaan worden op de belangrijkste oorzaak-variabelen die bepalend zijn voor het behalen van de doelstellingen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het Canvas Business Model van Osterwalder. Hieruit worden tevens de KPI’s afgeleid die noodzakelijk zijn voor het creëren van waarde. In dat licht zullen ook Credit Management kengetallen worden beoordeeld. Hoe dragen nieuwe technische mogelijkheden bij aan het beïnvloeden van betalingsgedrag, kredietwaardigheid en andere kritieke succesfactoren binnen de Credit Management functie? Neem je belangrijkste vraagstukken mee naar deze masterclass en we zullen ze gezamenlijk aan een kritisch-analytische blik onderwerpen.

Dag 3: De Matrix

In deze masterclass neemt Drs Hinrich Slobbe je mee in de vertaling van financiële doelstellingen naar praktische operationele KPI’s voor de Credit Management functie. In de tweede masterclass zijn een aantal dominante thema’s en doelstellingen naar voren gekomen die een doorslaggevende invloed hebben op je dagelijkse praktijk. Hoe kan effectief Credit Management bijdragen aan het halen van die doelstellingen? Welke nieuwe tools zijn beschikbaar om kredietwaardigheid te beoordelen en betaalgedrag te kunnen beïnvloeden? Kan de blockchain ons helpen? Innovatieve FinTechs die het leven van de Credit Manager beter maken? Nieuwe nudges om klanten tot snellere betaling te verleiden? Kortom: hoe verandert nieuwe technologie de dagelijkse praktijk van de Credit Manager in het licht van de financiële en niet-financiële doelstellingen van de organisatie?

Dag 4: Gamechangers

Als ingenieur in de mijnbouw is het streven om miljoenen jaren geschiedenis en geologie in het fijnste detail te begrijpen en daarop een optimaal proces af te stemmen. Elke stap in het proces is cruciaal en lk atoom in een grondstof of diamant beïnvloedt het eindresultaat, wat op zijn beurt het mijnbouwalgoritme beïnvloedt. Igor Wortel MBA, met zijn achtergrond en aandacht voor details, past deze benadering toe binnen het credit management om order-to-cash processen te perfectioneren. Hij traceert historische gegevens door middel van data-analyse en past vervolgens de nieuwste technologische oplossingen toe. Door gebruik te maken van historische gegevens, lokale optimalisatie, een neuraal netwerk en generatieve AI zoals ChatGPT, kunnen we iteratief streven naar het beste resultaat. Kunstmatige intelligentie (ook wel ‘statistiek op steroïden’ genoemd), snelle computers en nieuwe bedrijfsmodellen, zoals platforms, bieden talloze nieuwe mogelijkheden. Igor zal gedurende deze dag alle mogelijkheden demonstreren, en je krijgt ook de kans om hands-on ervaring op te doen en naar huis te gaan met een goed gevulde gereedschapskoffer.

Dag 5: Leiderschap nieuwe stijl, Zelfmanagement, één die past bij een Credit Manager als Business Partner!

Tijdens deze laatst masterclass brengt Raimond Honig MBA alle aspecten bij elkaar en gaan we in samenhang kijken naar jouw uitdagingen op het gebied van persoonlijk leiderschap. We geven je handvatten die je in jouw praktijk nodig hebt om een succes te maken van de verandering waar je vorm aan wilt geven en bekijken op welke manier jij waarde kan toevoegen als partner van de business. De wijze waarop jij omgaat met jouw AQ, adaptieve intelligentie, is dé oplossing om krachtig in het leven te staan, zowel flexibel als stabiel. AQ is dé kwaliteit die we nodig hebben om te komen tot een optimaal aanpassingsvermogen. Het geeft meer diepe voldoening, energie en leiding in ons leven.

Individuele coaching

Na afloop van de masterclassreeks heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke vraagstukken en uitdagingen in een virtuele sessie van een uur één op één te bespreken met Raimond Honig, Hinrich Slobbe of Igor Wortel. Jouw specifieke coachvragen kunnen betrekking hebben op onderwerpen als effectief omgaan met weerstand tegen verandering, leidinggeven aan de transformatie van jouw afdeling of creditmanagement team, het verhogen van je persoonlijke effectiviteit etc.

  1. Donderdag 19 september | Raimond Honig | Future proof Credit Management
  2. Vrijdag 27 september | Hinrich Slobbe | Boardroomtalk
  3. Vrijdag 4 oktober | Hinrich Slobbe | De Matrix
  4. Donderdag 10 oktober | Igor Wortel | Gamechangers
  5. Donderdag 17 oktober | Raimond Honig | Leiderschap nieuwe stijl

Tijden

Deze masterclassreeks is filevrij georganiseerd. We starten om 10:00 uur. Tussendoor serveren we een heerlijke lunch en na afloop om 17:00 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een snack en een drankje. Het is ook mogelijk om een of meerdere losse masterclasses uit deze reeks te volgen!

Sprekers:

Raimond Honig
Raimond Honig

Raimond studeerde Strategisch Bedrijfsopleiden en behaalde cum laude zijn mastergraad in de Bedrijfskunde. Raimond is Chief Operating Officer bij Masters in Finance BV. Raimond is daarnaast (deeltijd) managing partner bij het Credit Management Instituut bv in Zoetermeer. Hij schreef tot dusver zelfstandig en in co-auteurschap zeven boeken over Credit Management en communicatie, waarvan zijn voorlaatste boek een praktijkgericht onderzoek over werkkapitaal behelst. Momenteel schrijft hij in co-auteurschap aan zijn achtste boek: "De financial als Businesspartner".

Raimond Honig
Hinrich Slobbe
Hinrich Slobbe

Hinrich Slobbe studeerde bedrijfseconomie aan het HEAO, gevolgd door een doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft als freelance consultant Financieel Management, Human Resource Accounting en Debiteurenbeheer gewerkt voor diverse grote nationale en internationale organisaties. Daarnaast doceert Hinrich sinds 1984 aan diverse hogescholen, Business schools en Universiteiten over de vakgebieden Financieel Management, Human Resource Accounting, Strategie en Werkkapitaal.

Hinrich Slobbe
Igor Wortel
Igor Wortel

Igor Wortel is directeur en oprichter van Phalanxes en werkt sinds 1998 aan projecten in alle gebieden waar Phalanxes hun diensten verlenen. Zijn technische perspectief afkomstig van een opleiding Toegepaste Aardwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, gecombineerd met inzichten in bedrijfseconomie die hij tijdens zijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam heeft opgedaan, vormen een solide basis voor succes.

Igor Wortel
Type
masterclassreeks

Datum & locatie
  • Donderdag 19 september 2024, Aristo Utrecht Lunetten
Opmerking
Start op donderdag 19 september. Overige data: vrijdag 27 september, vrijdag 4 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober

Investering
€2895 excl. BTW

Direct inschrijven

Vragen over deze training? Bel Inka Sijtsema op 06 5249 4969 of mail inka@nlacademy.nl.

Kosten:

Open Inschrijving

De kosten voor deelname aan deze vijfdaagse masterclassreeks bedragen € 2.895 euro per persoon excl. BTW. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, fris, lunches en een coaching sessie na afloop. De masterclassreeks start op donderdag 19 september. Overige data: vrijdag 27 september, vrijdag 4 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober 2024 in Aristo Utrecht Lunetten. Bij deelname aan een of meerdere losse masterclasses bedragen de kosten € 595 excl. BTW per persoon per masterclass. Geef de keuze voor de masterclasses die u wilt volgen door in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier.

Incompany

Het is ook mogelijk om dit programma op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: De Credit Manager als Business Partner

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Inschrijven

Vul hieronder je gegevens in en klik op "VERZEND". De velden met een * zijn verplicht. Nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt dan per omgaande een bevestigingsmail van je inschrijving op het door jou opgegeven e-mailadres.

Naam training: De Credit Manager als Business Partner

Type: masterclassreeks

Kosten: € 2895 excl. BTW

Datum training:

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Vragen? Bel 020 672 1371