PEPER: jouw PE portfolio eenvoudig gemaakt

Sinds 1 januari 2021 valt iedere RA onder de nieuwe PE regeling van de NBA. Dat betekent dat ook de RA in business nu volgens de nieuwe systematiek aan de slag kan met het invullen van een persoonlijk PE portfolio. Het kwantitatieve systeem van 40 PE uren halen ligt daarmee definitief achter ons.

Een nieuwe systematiek

In de nieuwe systematiek werk je anders aan je persoonlijke ontwikkeling. Aan het begin van het jaar maak je een persoonlijk PE portfolio, met leerdoelen die zijn gekoppeld aan je functie, en je persoonlijke behoefte aan ontwikkeling. Gedurende het jaar geef je invulling aan de door jezelf gestelde doelen. In een evaluatie aan het einde van het jaar geef je vervolgens aan of je de doelen hebt gerealiseerd. De volledige verantwoordelijkheid voor deze invulling ligt bij jezelf en ook de verantwoording naar de NBA toe is een persoonlijke verantwoordelijkheid, de officieel geaccrediteerde training bestaat niet meer, net zo min als de kwantitatieve verantwoording van PE-uren op basis van door geaccrediteerde instellingen verzorgde trainingen.

Optimaal gefaciliteerd door PLUC! en Next Level Academy

Vanuit PLUC! en Next Level Academy staan we volledig achter het principe van deze nieuwe regeling. Ontwikkeling is iets persoonlijks, en je eigen behoefte als basis gebruiken voor een ontwikkeling is het beste wat je kunt doen. Kwaliteit in plaats van kwantiteit! Toch begrijpen we ook dat het best nog een uitdaging kan zijn om je eigen ontwikkel behoefte in kaart te brengen. Daarom hebben wij besloten je optimaal te faciliteren. Met het toekomstprofiel voor de Finance Professional van de toekomst in de hand bouwden wij een online self assessment tool voor je. Een assessment tool waarmee je effectief en efficiënt kunt kijken waar je behoefte aan ontwikkeling ligt. We noemen deze tool “PEPER”, een afkorting die staat voor “PE Portfolio Evaluatie en Rapportage”. En het is peper voor je ontwikkeling natuurlijk! Wij stellen deze tool gratis ter beschikking.

Hoe werkt de tool?

Je kunt de tool gebruiken om aan het begin van het jaar vast te stellen waar je ontwikkelbehoefte ligt. Je kijkt daarbij niet alleen naar je competenties en vaardigheden, maar ook naar je persoonlijke voorkeuren. Die voorkeuren zijn relevant, omdat ze alles zeggen over hoe gemakkelijk of moeilijk het voor je is om bepaalde vaardigheden en competenties te ontwikkelen. En voor die persoonlijke voorkeuren hebben we echt een mooie, korte test gevonden die is gebaseerd op de Big Five. De Big Five is dan weer zo ongeveer de meest wetenschappelijke geaccepteerde persoonlijkheidstest ter wereld. Naast het gebruik van de tool voor bepalen van je ontwikkelbehoefte kun je op elk gewenst moment bijwerken hoe het gaat met de invulling van je ontwikkelbehoefte. Aan het eind van het jaar kun je eenvoudig vastleggen welke doelen je hebt gerealiseerd en of je aan de NVPE hebt voldaan. De invulling van jouw ontwikkelbehoefte kun je uiteraard doen waar je wenst. Wij zetten een strak aanbod neer om je te faciliteren, maar “meer wegen leiden naar Rome”, dus voel je vrij om je ontwikkeling in te vullen naar eigen behoefte!

Wil je gebruik maken van PEPER? Dat kan door te gaan naar: assessment.involveme.nl en een account aan te maken. Wij denken dat de tool redelijk intuïtief werkt. Toch hebben we een handleiding gemaakt om je door de tool heen te helpen. De handleiding is hieronder te downloaden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via nummer 020-6721371 of stuur een mail naar info@nlacademy.nl

Inka Sijtsema, Event Manager