Actievoorwaarden ‘Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties’

 • Bij aankoop van 1 MaxCredible Professional of 2 Modular licenties met een standaard 3 jaar contract heeft de klant recht op een 100% refund op een van de open trainingen van Next Level Academy
 • De actie geldt voor alle open trainingen van Next Level Academy die in 2020 worden geboekt, zie agenda.
 • De actie loopt tot 31-12-2020.
 • De opleiding mag later dan 2020 starten en de actie geldt met terugwerkende kracht ook voor vanaf 2017 gevolgde opleidingen.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Elke klant kan 1 keer deelnemen aan de actie en een refund krijgen voor 1 persoon voor 1 training.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • De refund wordt door MaxCredible uitbetaald op vertoon van het betalingsbewijs.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Neem voor meer informatie over deze actie contact op met MaxCredible