Next Level Academy en PLUC! voegen het open trainingsaanbod samen

12 februari 2020

Next Level Academy en PLUC! zijn aanbieders van kwalitatief hoogwaardige trainingen voor Finance Professionals. In 2019 werd gestart met een samenwerking. Dit resulteerde in een reeks succesvolle, gezamenlijk uitgevoerde trainingen. Deze samenwerking is aanleiding om de krachten in 2020 verder te bundelen. Next Level Academy en PLUC! integreren hun open aanbod aan trainingen daarom volledig.

De integratie maakt het mogelijk het trainingsaanbod verder te verbreden, de backoffice te integreren, de beste elementen van de verschillende werkwijzen te combineren en zo de ervaring voor de deelnemers te optimaliseren. Ook maakt de bundeling van krachten het mogelijk om nieuwe en uitgebreide leergangen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de Finance Professional die actief wil werken aan de eigen toekomst.

“We hebben nu een jaar intensief met elkaar samen kunnen werken en dat heeft al geleid tot onder andere een zeer succesvolle invulling van het verplichte NBA onderwerp ‘fraude en de accountant in business’ en dat smaakte naar meer”, licht Jan Heinen, oprichter en directeur van PLUC!, de samenwerking toe. “Deze samenwerking brengt ons focus, stelt ons in staat de beste elementen van de beide organisaties te combineren tot een optimale klantervaring en geeft ons de slagkracht om meer uitgebreide leergangen te ontwikkelen. Daarmee kunnen we beter aansluiten op de behoefte van de Finance Professional van vandaag en morgen.”

Ook Serge van Groningen, directeur van de Next Level Academy, gelooft in een verdere bundeling van de krachten. “We hebben ervaren welke resultaten een samenwerking kan geven en merken dat onze organisaties een goede match hebben op visie en aanpak. We krijgen door deze integratie bovendien een goed gebalanceerd en breed aanbod van trainingen dat we verder uit kunnen bouwen. Wij willen samen de effectiviteit van Finance in de organisatie vergroten en de Finance Professional toekomstbestendig maken. Om dat waar te maken houden we de trends in het vakgebied nauwgezet in de gaten, werken we met de beste sprekers en zetten we vol in op kwalitatief hoogwaardige leergangen als onderdeel van ons aanbod.”

Next Level Academy en PLUC! voegen hun open aanbod vanaf maart 2020 samen. De combinatie van de beide bedrijven vergroot zo haar slagkracht en start met de ontwikkeling van meer uitgebreide leergangen die volledig aansluiten bij wat deze dynamische tijd vraagt van de moderne Finance Professional.

Neem voor meer informatie contact op met Joyce Lafeber-Dollee, Event Manager, T: 06-5203 2558