Financiële sector presenteert roadmap naar circulaire economie

8 februari 2022

De financiële sector als aanjager van de circulaire economie. Wat is ervoor nodig om dat te bereiken? De werkgroep Circulaire Economie van het Platform voor Duurzame Financiering doet voorstellen voor een aantal concrete acties.

Doel: circulaire economie in 2030

De Nederlandse regering heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. De financiële sector speelt hierbij een cruciale rol. De financiering van circulaire bedrijven en projecten kent echter nog veel belemmeringen. Zo moeten bedrijven handelen binnen de kaders van een overheersend lineaire economie, waarbij negatieve externe effecten niet meewegen in de prijs van producten en diensten. Dit leidt ertoe dat de risico- en rendementsprofielen van circulaire bedrijfsmodellen nog niet goed begrepen en ingeschat worden en investeerders doorgaans voorrang geven aan lineaire investeringen.

Hoe kan de financiële sector bijdragen?

De financiële sector kan als financier van circulaire bedrijven een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De werkgroep vindt daarom dat circulaire overwegingen in 2030 een integraal onderdeel moeten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen. Om dit te bereiken doet de werkgroep in haar publicatie Roadmap Circulair Financieren 2030 voorstellen voor vier concrete acties voor de financiële sector.

Vier concrete acties van de werkgroep

 1. Neem lineaire én circulaire risico’s mee in financieringsbeslissingen
  Lineair risico moet expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. Het gaat hier om het risico op discontinuïteit door te blijven ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. En circulaire risico’s moeten reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, lange termijn stabiliteit en ketencontracten.
 2. Weeg circulaire metrics mee in financiering
  Door het meewegen van circulaire metrics in financiering wordt de transparantie vergroot, externe controle en benchmarken mogelijk en het risico op greenwashing verlaagd.
 3. Doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals
  Een landmarkdeal is het financieren van een bedrijf dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en minstens één nieuw element van circulaire financiering toepast. De inzichten die hieruit volgen, hoe we het beste circulariteit kunnen meten, hoe risico’s en kansen gewogen moeten worden en hoe financiers op structurele wijze deze informatie kunnen gebruiken, worden met de sector gedeeld.
 4. Optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium
  Dit zorgt ervoor om snel tot een kantelpunt te komen waarna circulaire financiering de norm wordt. Met meer risicodragend kapitaal voor circulaire bedrijven in een vroege fase en het ontwikkelen van passende financiering, kunnen circulaire bedrijven groeien naar de benodigde schaal om te voldoen aan investeringscriteria voor financiers in een latere fase, zoals banken en institutionele beleggers. Blended finance, overheidsfinanciering en financiële innovatie kunnen een belangrijke rol hierin spelen.

Oproep tot samenwerking

Daarnaast roept de werkgroep de financiële sector op om samen te werken met klanten, overheden, regelgevers en toezichthouders.

Bron: DNB