Duurzame verslaglegging en frauderisico’s stuwen werk accountants

18 juli 2022

Na een sterk herstel in 2021 volgt de accountancybranche in 2022 en 2023 een lager, maar stabiel groeipad met een volumegroei rond de 3%, zo verwachten de economen van ING. Door nieuwe regelgeving en strengere verantwoordingseisen krijgen accountants het de komende jaren alleen maar drukker. Tegelijkertijd is er sprake van een tekort aan accountants. Inmiddels geeft de helft van de accountantskantoren aan last te hebben van het personeelstekort. Hierdoor komt mogelijk de komende jaren de wettelijke controle van de jaarrekening bij niet-beursgenoteerde bedrijven in de knel. Door meer datagedreven te werken kan efficiënter worden gewerkt. Bovendien wordt het werk hierdoor aantrekkelijker. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht accountancy van ING Research.

Volumegroei rond de 3%

Na twee uitzonderlijke jaren door de coronapandemie is de accountancybranche in 2022 terug op een stabiel groeipad. Naar verwachting groeit het aantal gefactureerde uren dit jaar met 3%, wat in lijn is met de jaarlijkse volumegroei voor de uitbraak van de coronapandemie. Met een verwachte economische groei van 2,9% dit jaar blijft er een sterke vraag naar fiscaal advies. De vraag naar adviesdiensten zal daarentegen enigszins lager uitvallen, onder meer doordat de markt voor fusies en overnames afkoelt. Dit wordt veroorzaakt door een oplopende rente en aanhoudende onzekerheid in de markt door de hoge inflatie en de situatie in Oekraïne.

Aan opdrachten geen gebrek

Voor 2023 wordt eveneens een volumegroei rond de 3% verwacht. De sector heeft aan opdrachten dan ook geen gebrek. Sterker nog, de accountant krijgt het de komende jaren alleen maar drukker. Niet alleen vanwege extra werkzaamheden die voortvloeien uit de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de verschillende NOW-regelingen, maar ook door nieuwe regelgeving en strengere verantwoordingseisen. Bovendien neemt het aantal bedrijven met een verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toe.

Nieuwe Europese richtlijn zorgt voor meer werk

‘Nieuwe regelgeving, zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zorgt voor meer werk voor accountants’, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom bij ING Research. ‘Deze Europese richtlijn, die per 1 januari 2023 van kracht wordt, verplicht dat naast beursgenoteerde ondernemingen nu ook middelgrote bedrijven gaan rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en deze ook laten toetsen door de accountant. Naast de invoering van de CSRD verwacht de AFM van accountants dat ze de frauderisico’s binnen bedrijven beter in kaart brengen en moeten ze gaan rapporteren over de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. Deze laatste zijn bedoeld om de kwaliteit van de controle verder te verbeteren.’

Tarieven stijgen met meer dan 2%

Naar verwachting stijgen de tarieven, zowel dit jaar als in 2023, met meer dan 2%. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor de auditpraktijk, waar het aantal accountantsorganisaties dat wettelijke controles uitvoert afneemt. Vorig jaar stegen de tarieven van de auditpraktijk met ongeveer 3% dan ook al sterk.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

De accountancybranche kampt al langere tijd met personeelsschaarste. Dit zorgt bij de helft van de accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête. Door een tekort aan accountants komt mogelijk de wettelijke controle bij niet-beursgenoteerde bedrijven in de knel. Kantoren worden immers selectiever in het aannemen van nieuwe klanten en nemen ook de bestaande klantportefeuille onder de loep, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties.

Data-analyse maakt werk aantrekkelijker

‘Om de krapte op te vangen ontkomt de sector er niet aan te investeren in slimme oplossingen, zoals data-analyse, zodat efficiënter kan worden gewerkt’, aldus Jongkind. ‘Dit vereist wel dat er steeds vaker in multidisciplinaire teams gewerkt, omdat er behoefte is aan andersoortige expertise, zoals data-analisten en IT-specialisten. Dit maakt het beroep van accountant voor jongeren aantrekkelijker doordat de werkzaamheden en de teams afwisselender worden.’

Lees het hele vooruitzicht.

Bron: ING