Gek op data en scenario’s

1 juli 2020

Ik moet iets bekennen, ik ben gek op data en ik ben gek op scenario’s. Ik haal houvast uit data. Ik vind het fascinerend om te denken in scenario’s. En ik denk dat data en scenario denken belangrijker worden dan ooit. In tijden van crisis wordt de fascinatie alleen maar sterker. En daar is alle reden toe, want ongewone tijden hebben ongewone, wellicht blijvende, effecten. In deze tijden van COVID-19 zijn we bezig met een groot experiment. Verschillende landen volgen een verschillende aanpak in de bestrijding van COVID-19, waarvan we pas op de langere termijn weten wat de effecten zijn. Wie gelijk gaat krijgen weten we niet. Welke bedrijven overleven weten we niet. Hoe consumenten zich gaan gedragen weten we niet. Hoe lang het virus ons leven beïnvloedt weten we niet. Bij zoveel onduidelijkheid zijn scenario’s met daaraan gekoppeld mogelijke acties de enige houvast die we hebben.

In deze tijd zien we dat maatregelen leiden tot economische effecten die organisaties op verschillende manieren raken. En waar sommige bedrijfstakken en organisaties hard worden geraakt zitten andere bedrijfstakken juist in delen van de economie die groeien. In welke bedrijfstak je ook actief bent, op basis van scenario’s en op basis van data kun je bouwen aan de toekomst. Of het nu gaat om veerkracht en overleven of om het overeind houden van een groeiende business die onder druk staat door een verstoorde supply chain, scenario’s geven richting.

En dat is ook waarom ik graag naar de briefing materials van McKinsey kijk in deze tijd. In die briefing materials worden scenario’s uitgewerkt die mijn inziens van waarde zijn voor elke organisatie. Ik heb hier onder een link opgenomen naar een uitgebreide briefing die voor het laatst up to date is gebracht begin juni. In het document voor elk wat wils. Veel data, veel senario’s en mogelijke manieren waarop deze scenario’s uitwerken. Misschien is voor elk wat wils overdreven, maar ik was onder de indruk.

Hier kun je naar het rapport van McKinsey

Jan Heinen, PLUC!