ESG hoog op agenda bedrijven; accountant controleert binnenkort op duurzaamheid

13 juni 2023

Dit jaar staat ESG hoog op de agenda van het bedrijfsleven. ESG staat voor Environmental, Social and Governance en refereert aan de drie centrale factoren waarmee de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een investering kunnen worden afgemeten. Het is duidelijk dat het een enorme impact op de bedrijfsvoering zal gaan hebben. Er is dan ook alle reden om de organisatie hier snel voor klaar te stomen.

Door uniforme Europese standaarden om over deze zaken in het jaarverslag te rapporteren, kan dit door een externe accountant wordt getoetst, net zoals deze de financiële cijfers controleert. Op die manier weet een investeerder of een bepaalde investering duurzaam is of niet. En dat een groene investering in een Nederlands bedrijf aan dezelfde voorwaarden voldoet als bijvoorbeeld een Spaans fonds. Dat geldt overigens niet alleen voor investeerders, maar ook voor financiers, werknemers en consumenten.

De meeste bedrijven zijn allang bezig met deze thema’s. Het is dan ook niet zo dat de ESG alleen als een last wordt ervaren. Het gegeven dat de EU duidelijke kaders stelt, zorgt voor een uniforme meting van de prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale zaken en governance, en daarmee voor meer duidelijkheid voor alle stakeholders. Maar regulering is geen doel op zich en het betekent ook dat er veel moet veranderen op het gebied van de manier van werken, targets, interne- en externe rapportage.

Dat betekent dat de informatiesystemen moeten worden aangepast. Er moeten ineens veel zaken worden geregistreerd. Voor de hand liggende zaken als de CO2-uitstoot of het verpakkingsmateriaal dat tijdens het productieproces wordt gebruikt.

Maar ook complexere vraagstukken, bijvoorbeeld toeleveranciers die grondstoffen uit landen halen waar deze op minder milieuvriendelijke wijze worden gedolven, en waar de positie van arbeiders onder druk staat. Je moet goed weten welke informatie je nodig hebt en welke data tot je beschikking staan.

Het is duidelijk dat de invoering van ESG verandermanagement nodig maakt. Het dashboard van de CFO wordt uitgebreid met parameters op het gebied van duurzaamheid, sociale zaken en governance.

Maar de echte uitdaging voor de CFO is om ervoor te zorgen dat men binnen de gehele organisatie gemotiveerd en zich bewust wordt dat er behalve financiële targets ook op klimaat en sociaal niveau targets worden gesteld. En dat moet in processen worden vastgelegd met checks and balances, op zo’n manier dat een accountant dat uiteindelijk kan controleren. Het takenpakket van de accountant wordt aanzienlijk uitgebreid.

Bron: Johan Traa, Partner Finance and Technology, Boer & Croon