Digitale technologie krijgt (nog) geen prioriteit van de Finance Professional

18 februari 2020

De ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie gaan snel. Veel organisaties maken gebruik van digitale technologie in verschillende bedrijfsprocessen, of zijn van plan dat op korte termijn te gaan doen. In diverse artikelen en publicaties wordt steevast de verwachting uitgesproken dat de inzet van digitale technologie de manier waarop organisaties werken drastisch gaat veranderen, ook voor Finance professionals. In het kader van Finance on a Mission 2019 deden we onderzoek naar de inzet van technologie in organisaties en de betrokkenheid van Finance. Een conclusie uit dat onderzoek is dat de meeste Finance Professionals nog maar weinig prioriteit geven aan het opdoen van vaardigheden rondom digitale technologie; meer dan de helft van de Finance Professionals besteedt minder dan 2 uur per week. Wat houdt ze tegen? In dit blog geef ik alvast twee mogelijke verklaringen.

Digitale technologie nog beperkt ingezet bij finance in organisaties

Uit ons onderzoek blijkt dat digitale technologie nog maar beperkt wordt ingezet bij Finance in organisaties. Veel technologieën als blockchain, process mining, data analytics en artificial intelligence worden zelfs nagenoeg niet of helemaal niet ingezet in organisaties. De technologie die momenteel het meest wordt ingezet is robotic process automation (RPA). Deze inzet van RPA is daarbij vooral gebruikelijk in transactionele processen en bij grotere organisaties. De meeste Finance Professionals zien dus nog maar weinig van de inzet van digitale technologie binnen het Finance domein.

Finance beperkt betrokken bij inzet van nieuwe technologie in organisaties

Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek ligt in de beperkte betrokkenheid van Finance bij initiatieven op het gebied van digitale technologie elders in de organisatie. Hier blijkt dat de meeste betrokkenheid van finance ligt bij het opstellen van de businesscase. In overige fases van projecten op het gebied van digitale technologie (zoals onderzoek naar haalbaarheid, implementatie en evaluatie) is die betrokkenheid een heel stuk minder. Ook hier kan een oorzaak liggen voor het feit dat Finance Professionals nog niet echt bezig zijn met het ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van digitale technologie. Het maken van de businesscase is grotendeels onderdeel van de vaardigheden die Finance al heeft. En in de andere fases is Finance toch maar beperkt betrokken.

Ontbreekt de “sense of urgency”?

Op basis van de twee bovenstaande bevindingen is het eigenlijk niet zo vreemd dat veel Finance Professionals nog maar weinig doen om zichzelf vaardigheden op het gebied van digitale technologie eigen te maken. Vooralsnog ziet het merendeel nog maar weinig digitale technologie op werkvloer binnen het Finance domein en worden ze nog maar beperkt betrokken bij de inzet van digitale technologie buiten het Finance domein. Geen wonder dat dan een beeld ontstaat dat het zo’n vaart niet zal lopen. Overigens is de vraag in hoeverre dit “spelen met vuur” is natuurlijk relevant.

Auteur: Jan Heinen, directeur PLUC