nla-logo-large.png Continuïteit Verplicht onderwerp NBA 2021 Klik hier voor de webversie. logo-pluc.png

Beste *|AANHEF|* *|LNAME|*,

Voor 2021 heeft de NBA continuïteit als verplicht thema gekozen voor de RA in business. Dat is niet vreemd want we zitten midden in een pandemie die nagenoeg alle organisaties raakt. Sommige organisaties worden direct in hun bestaan bedreigd, terwijl anderen alle zeilen bij moeten zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. De crisis is asynchroon en dat laat zien hoe breed het continuïteitsvraagstuk is. Met crisismanagement, cashflows veiligstellen en saneren aan de ene kant van het spectrum en het inrichten van een goede supply chain, verduurzaming en het vinden van nieuwe businessmodellen aan de andere kant. Deze breedte van het thema is aanleiding geweest voor de NBA om geen verplicht curriculum vast te stellen, maar alleen het thema te benoemen met een aantal voorbeeldonderwerpen. Dit gaf ruimte aan de creatieve geest van Next Level en PLUC! om met iets gaafs te komen; de continuïteitsweken! De continuïteitsweken bieden een grote diversiteit aan onderwerpen en keuzevrijheid om op een efficiënte, effectieve en veilige manier coronaproof te voldoen aan het verplichte thema voor 2021. Tevens introduceren we PEPER. Een unieke tool om je te helpen met het bepalen van je persoonlijke PE-portfolio in kader van de nieuwe PE-regeling van de NBA die dit jaar is ingegaan.

Privé: Continuïteit (verplicht onderwerp NBA 2021) | Ticket 4 PE-uren | 2 virtuele PE-workshops naar keuze

Training

Voor 2021 heeft de NBA continuïteit als verplicht thema gekozen voor de RA in business. Vanwege de breedte van het thema is er geen verplicht curriculum vastgesteld. Het thema is vrij in te vullen. Dit gaf ruimte aan de creatieve geest van Next Level en PLUC! om met iets gaafs te komen; de continuïteitsweken! Want met de ervaringen van de uiterst succesvol verlopen PE-marathons op zak en de ruimte om een eigen invulling te geven aan het thema kun je mooie dingen doen. De continuïteitsweken bieden een grote diversiteit aan onderwerpen en keuzevrijheid om op een efficiënte, effectieve en prikkelende manier te voldoen aan het verplichte thema voor 2021. Lees hier meer!

 

Meer informatie over deze training

Privé: PEPER: jouw persoonlijk PE portfolio eenvoudig gemaakt (webinar)

Webinar

Sinds 1 januari 2021 valt iedere RA onder de nieuwe PE regeling van de NBA. Dat betekent dat ook de RA in business nu volgens de nieuwe systematiek aan de slag kan met het invullen van een persoonlijk PE portfolio. PLUC! en Next Level lanceerden recent een online Self Asessment Tool om je te helpen bij het invullen van je PE portfolio nieuwe stijl: PEPER. In dit gratis webinar leggen we je uit hoe de nieuwe systematiek werkt en hoe onze nieuwe tool jou ondersteunt bij het invullen van je PE portfolio nieuwe stijl!

Waar en wanneer?

  • Donderdag 29 April 2021 - Online

Meer informatie over deze webinar

Agenda

02
Oktober

Data Analytics voor Credit Managers
Aristo Utrecht Lunetten

08
November

Copilot in Excel voor finance professionals
Aristo Utrecht

13
November

CSRD Reporting
Aristo Utrecht Lunetten

18
November

Virtuele PE-Marathon AI in Finance | Ticket 12 PE-uren | 6 workshops naar keuze
Online

18
November

Virtuele PE-Marathon AI in Finance | Ticket 8 PE-uren | 4 workshops naar keuze
Online

18
November

Virtuele PE-Marathon AI in Finance | Ticket 4 PE-uren | 2 workshops naar keuze
Online

21
November

De duurzame Credit Manager
Aristo Utrecht Lunetten

27
November

Copilot in Excel voor finance professionals
Aristo Utrecht

Heb je misschien vragen over bovenstaande bijeenkomsten of kunnen we je helpen met een nadere toelichting of een vrijblijvend advies? Neem dan contact op via nummer 020-6721371 of per e-mail: info@nlacademy.nl

Met vriendelijke groet,
handtekening
Inka Sijtsema
Event Manager

PLUC Finance | Next Level
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl


Wilt u geen informatie meer ontvangen over ons trainingsaanbod? Meldt u dan af via de link hieronder.

afmelden
| gegevens wijzigen