Trainingspartners

virtuele workshopreeks

Sustainable Finance Weken | Ticket 4 PE-uren | 2 virtuele PE-workshops naar keuze

Direct inschrijven

Wat houdt deze virtuele workshopreeks in?

Duurzaamheid staat dit jaar, mede door de op handen zijnde Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), hoger op de agenda dan ooit. Focus op duurzaamheid biedt kansen om te komen tot nieuwe succesvolle businessmodellen. Duurzame waardecreatie is op termijn sowieso de enige weg vooruit. Daarom organiseren Next Level en PLUC!, op basis van het succesvolle format van virtuele workshops uit afgelopen Covid-jaren, de “Virtuele Sustainable Finance Weken” met topdocenten op het gebied van sustainability. In een periode van twee weken verzorgen we 6 verschillende virtuele workshops op het gebied van ESG/SDG/CSRD. Er zijn tickets voor 2, 3 en 6 workshops. Je kunt zodoende zelf kiezen welke workshops je volgt. Comfortabel vanuit huis of kantoor, zonder reistijd, maar toch live en interactief. De workshops voldoen ook voor het verplichte NBA-thema “Continuïteit” dat is verlengd tot eind maart 2022.

Wat leer je tijdens deze virtuele workshopreeks?

Roadmap voor Sustainability: van strategie naar implementatie – Anne Wagenmans
De roep om een duurzame ontwikkeling is sterker dan ooit. Je weet als financial dat sustainability zowel risico’s als kansen met zich meebrengt. In deze workshop lopen we door de externe ontwikkelingen heen en kijken hoe finance een leidende rol in de organisatie kan innemen als het gaat om sustainability in de bedrijfsvoering. Welke stappen doorloop je om tot een succesvolle sustainability strategie en implementatie te komen? De bewezen succesfactoren voor duurzame verandering, op basis van het Cambridge Impact Leadership model staan hierbij centraal. Vanzelfsprekend focussen we op de katalyserende rol van finance binnen dit strategische proces.

De Businesscase voor Sustainability & Duurzame groei – Anne Wagenmans
Voor het lange termijn succes van organisaties en bedrijven zijn verduurzaming en innovatiekracht van groot belang. Bedrijven die over 10 jaar relevant en succesvol willen blijven, kijken breder naar duurzaamheid. De ontwikkelingen binnen de EU (Green Deal, taxonomie) en de veranderende vraag van zowel klanten als jong talent zijn voorbeelden van deze veranderingen. Voor het omarmen van duurzaamheid is gelukkig een prima businesscase te maken. In deze workshop nemen we je mee in de ‘SUSC Businesscase voor Sustainability’. Met behulp van dit 10 perspectieven model bekijken we de risico’s voor organisaties als deze niet anticiperen op de ontwikkelingen. Daarnaast bespreken we de kansen die verduurzaming biedt voor nieuwe business modellen en hoe je hier als finance professional een actieve rol in kan spelen.

Alternatieve investeringselectiemethodes voor ESG/SDG doelen – Jean Gieskens
Het investeren in- of uitbesteden van ICT-projecten heeft doorgaans grote impact op de organisatie. Een gedegen (des)investeringsselectie is dan ook noodzakelijk. Twee alternatieve methodes die het afgelopen decennium hiertoe naast elkaar werden gebruikt zijn de Total Cost of Ownership (TCO) en de Information Economics (IE) methode. Sinds enkele jaren is het idee ontstaan dat de IE methode ook kan bijdragen aan het behalen van de ESG/SDG targets. In deze workshop krijg je inzicht in de opzet en werking van alternatieve investeringselectiemethodes zoals de Total Cost of Ownership (TCO) en Information Economics (IE) en ervaar je in een case hoe deze methodes kunnen worden toegepast.

CSRD Reporting: The Next Big Thing – Jean Gieskens
Na de introductie van de ESG factoren & criteria (2005) en de SDG doelstellingen (2015) is de tijd aangebroken dat organisaties op een gestructureerde wijze verantwoording afleggen over het gevoerde MVO beleid. Een eerste internationale aanzet werd hiertoe in 2013 gegeven met de introductie van “Integrated Reporting” (IR). Het vrijblijvende karakter om dit reporting framework toe te passen heeft echter bepaald niet geleid tot een brede implementatie. Medio 2021 werd echter bekend dat grote organisaties, beursgenoteerde bedrijven en instellingen van openbaar belang per 2023 dienen te voldoen aan de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe regelgeving verplicht om te rapporteren over de milieu- en sociale impact van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien is het verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. Deze workshop geeft je inzicht in de impact CSRD op je organisatie en biedt aanknopingspunten om aan de nieuwe rapportage regels te voldoen.

De impact van verduurzaming op de bedrijfsfinanciering – Gerrit Jan van den Brink
Duurzaamheid is hét thema van de toekomst. Maatschappelijk, maar zeker ook voor de organisatie. Met stevige regelgeving wordt vanuit Europa getracht een beweging richting een duurzamer toekomst te ondersteunen. En deze regelgeving gaat verder dan alleen eisen aan reporting. Zo krijgen banken, asset managers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen te maken met regelgeving die de manier waarop ze kijken naar organisaties gaat veranderen. In deze compacte virtuele workshop brengen we je op de hoogte van de regelgeving die op belangrijke investeerders afkomt. Die regelgeving zorgt immers voor een andere kijk naar financiering van ondernemingen. Na deze workshop weet je concreet wat de mogelijke consequenties van deze regelgeving zijn voor de financiering van je eigen organisatie en snap je hoe je daar vanuit finance in de organisatie het best mee om kunt gaan.

ESG als integraal onderdeel van de strategie – Gerrit Jan van den Brink
ESG thema’s zijn op strategisch niveau een kans en een risico. Het gaat erom de juiste keuzes te maken. In de toekomst mag er bovendien ervan worden uitgegaan, dat ESG-thema’s ook een rol gaan spelen bij belastingen en premieheffing. Kortom, ESG verandert het speelveld voor organisaties. Organisaties staan nu voor een belangrijke keuze. Vanuit de regelgeving en vooral reporting ingestoken aan de slag met ESG. Of toch intrinsieker? Vanuit de motivatie het anders te willen doen. Het is hoe dan ook noodzakelijk om ESG een expliciet onderdeel te maken van de strategie. En eerste analyses laten zien, dat ondernemingen met een duidelijke ESG-agenda het marginaal beter doen, dan ondernemingen die niet bewust op ESG sturen. Het is daarom belangrijk ESG in de strategie te verankeren en het niet als losse processen te benaderen. Maar waar en hoe maak je de koppeling tussen ESG en de strategie? Hoe richt je de processen zo in dat de juiste thema’s naar voren komen bij de management reviews?

NB: Als je voor beide workshops van Gerrit Jan van den Brink in wilt schrijven adviseren we je om eerst de sessie “de impact van verduurzaming op de bedrijfsfinanciering” te volgen en en vervolgens de sessie “ ESG als integraal onderdeel  van de bedrijfsstrategie”. Voor de andere workshops maakt de volgorde niet uit. 

Voor wie is deze virtuele workshopreeks bestemd?

De Virtuele Sustainability Weken zijn bestemd voor Finance Professionals die sustainability als thema willen omarmen, en willen werken aan het duurzaam laten groeien van de organisatie. Die hun rol als Finance Professional zo in willen vullen dat ze de organisatie kunnen helpen navigeren in een wereld, die van organisaties verlangt dat ze verantwoord omgaan met onze planeet en de mensen.

Hoe ziet het programma er uit?

Elke virtuele workshop, met de belangrijkste inzichten op het onderwerp, bestaat uit twee blokken met tussendoor een korte pauze van tien minuten. De workshops worden gegeven in de ochtend van 10:00 – 12:00 uur of in de middag van 14:00 – 16:00 uur.

Een overzicht van de data en tijden waarop de virtuele workshops plaatsvinden, vind je in het inschrijfformulier helemaal onderaan deze pagina door daar te klikken op de knop “Open inschrijving”

Sprekers:

Anne Wagenmans
Anne Wagenmans

Anne Wagenmans heeft een doctoraal in Bedrijfseconomie (Universiteit van Tilburg) en een postgraduate in Sustainability (University of Cambridge). Ze heeft ruim 18 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven bij FMO, AEGON en Exxon Mobil. Als eigenaar van het bedrijf SUSC helpt ze bedrijven met het versnellen van verduurzaming. Voor sustainability strategie, leiderschap en training gebruikt ze het Cambridge Impact Leadership model. Sinds 2019 werkt ze naast SUSC voor de University of Cambridge voor de Sustainability Courses, waaronder Sustainable Finance.

Anne Wagenmans
Jean Gieskens
Jean Gieskens

Jean Gieskens studeerde accountancy en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig financial analist & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean is kerndocent aan het TIAS, lector Finance aan de UvT en docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Jean Gieskens
Gerrit Jan van den Brink
Gerrit Jan van den Brink

Gerrit Jan van den Brink is directeur van Risk Sigma GmbH, een onderneming die adviseert op het gebied van strategie, ESG, risicomanagement en compliance. Hij is als docent verbonden aan de Goethe Business School, de Goethe Universiteit Frankfurt, het Actuarieel Instituut en de RMFI opleiding van de VU Amsterdam. Gerrit Jan is registeraccountant en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was in de afgelopen 34 jaar werkzaam in het bank- en verzekeringswezen onder andere als Operations Director, CRO en CFO en Auditor.

Gerrit Jan van den Brink

Kosten:

Open Inschrijving

De kosten voor deelname aan 2 virtuele sessies naar keuze bedragen 350 euro exclusief btw. Je kunt kiezen uit de bovenstaande 6 onderwerpen. Deelname aan de 2 virtuele sessies levert de 4 PE-uren op. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname voor de 2 sessies die je hebt gevolgd.

Incompany

Het is ook mogelijk om dit programma op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: Sustainable Finance Weken | Ticket 4 PE-uren | 2 virtuele PE-workshops naar keuze

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Vul hieronder je gegevens in en klik op "VERZEND". De velden met een * zijn verplicht. Nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt dan per omgaande een bevestigingsmail van je inschrijving op het door jou opgegeven e-mailadres.

Naam training: Sustainable Finance Weken | Ticket 4 PE-uren | 2 virtuele PE-workshops naar keuze

Type: virtuele workshopreeks

Kosten: € 350 excl. BTW

Datum training: 21 maart 2022 - Keuze uit 6 virtuele workshops van 21 maart t/m 1 april 2022


  Selecteer 2 onderwerpen & datums:

  O - ochtend van 10.00 - 12.00 uur

  M - middag van 14.00 - 16.00 uur

  De businesscase voor voor sustainability en duurzame groei

  23 maart - ochtend31 maart - middag

  Roadmap voor Sustainability: van strategie naar implementatie

  25 maart - middag30 maart - ochtend

  Alternatieve investeringsselectiemethodes voor ESG en SDG doelen

  22 maart - middag30 maart - middag

  CSRD Reporting: The Next Big Thing

  24 maart - ochtend28 maart - ochtend

  De impact van verduurzaming op de bedrijfsfinanciering

  21 maart - middag28 maart - middag

  ESG als onderdeel van de bedrijfsstrategie

  24 maart - middag1 april - ochtend


  Vragen? Bel 020 672 1371