training

PowerPoint Basis

Direct inschrijven

Wat houdt deze training in?

In deze basiscursus leert u in een dag hoe u snel en efficiënt een professionele PowerPoint presentatie opmaakt. Een ideale training voor iedereen die regelmatig presentaties (op)maakt.

Voor wie is deze training bestemd?

Deze training is bestemd voor iedereen die regelmatig professionele presentaties (op)maakt met behulp van PowerPoint en meer uit het programma wil halen.

Hoe ziet het programma er uit?

MODULE 1 – Kennismaken met PowerPoint

 • AutoIndeling kiezen
 • PowerPoint vensters gebruiken
 • Menuopdrachten gebruiken
 • Werkbalken weergeven en verbergen
 • Werkbalkknoppen weergeven en verbergen
 • Werkbalken verplaatsen en van formaat veranderen
 • Menu- en werkbalkopties kiezen

MODULE 2 – Werken met de Officeassistent

 • De Officeassistent gebruiken
 • De Officeassistent tonen en verbergen
 • Opties van de Officeassistent veranderen

MODULE 3 – Basisvaardigheden van een presentatie gebruiken

 • Een nieuwe dia toevoegen
 • Een bestaande presentatie hernoemen
 • Een nieuwe presentatie maken
 • Een ontwerpsjabloon kiezen
 • Een inhoudsjabloon gebruiken
 • Een andere weergave kiezen
 • De weergave Normaal gebruiken
 • De vergroting van een presentatie wijzigen
 • De dia-indeling wijzigen
 • Het ontwerpsjabloon veranderen

MODULE 4 – Werken met het Overzichtsvenster 

 • Werken met het overzichtsvenster
 • Een lijst met opsommingtekens maken
 • Dia’s samenvouwen en uitvouwen
 • Het niveau van tekstregels verhogen en verlagen
 • Tekstregels verplaatsen
 • Een dia toevoegen in het overzichtsvenster
 • Dia’s verwijderen uit het overzichtsvenster
 • De volgorde van de dia’s veranderen in het overzichtsvenster
 • Een samenvattingsdia maken

MODULE 5 – Spellingcontrole uitvoeren en tekst vervangen 

 • De spelling laten controleren terwijl u tekst intikt
 • De spellingcontrole uitvoeren
 • Tekst zoeken en vervangen

MODULE 6 – Tekst in een presentatie verfraaien

 • Het lettertype wijzigen
 • De tekengrootte wijzigen
 • De tekenstijl en effecten wijzigen
 • De uitlijning van tekst wijzigen
 • Opsommingtekens toevoegen en verwijderen
 • Een genummerde lijst maken
 • Lijsten met opsommingtekens en nummers wijzigen
 • De alinea-afstand wijzigen

MODULE 7 – Afdrukken, versturen en publiceren 

 • De pagina-instelling bepalen
 • Dia’s afdrukken
 • Overzichten afdrukken
 • Notitiepagina’s afdrukken
 • Hand-outs afdrukken
 • Een presentatie via e-mail versturen
 • Een presentatie publiceren op het web

MODULE 8 – Tekst opmaken en bewerken 

 • Opsommingtekens of nummers opmaken
 • De functie Opmaak/kopiëren plakken gebruiken
 • Tabstops aanbrengen
 • Tekst tussen dia’s kopiëren en verplaatsen
 • Items plakken met behulp van de werkbalk Klembord
 • Items van dia’s verwijderen
 • Ongedaan maken en Opnieuw gebruiken
 • Tekst vanuit Word importeren

MODULE 9 – Grafische bestanden en tabellen gebruiken 

 • De Clipgalerie gebruiken
 • Een illustratie uit de Clipgalerie invoegen
 • Clips opzoeken op basis van trefwoorden
 • Een figuur invoegen
 • Een figuur bijsnijden
 • Een figuur verwijderen
 • Het formaat van een figuur aanpassen
 • Een figuur opmaken
 • De kleuren van een figuur wijzigen
 • Een tabel maken

MODULE 10 – De weergave Diasorteerder gebruiken 

 • Verschillende dia’s selecteren
 • Dia’s verplaatsen in de weergave Diasorteerder
 • Dia’s dupliceren in de weergave Diasorteerder
 • Dia’s kopiëren in de weergave Diasorteerder
 • Dia’s verwijderen in de weergave Diasorteerder

MODULE 11 – Het Diamodel gebruiken 

 • Werken met het diamodel
 • Het diamodel opmaken
 • Gegevens voor een tijdelijke aanduiding toevoegen
 • Het titelmodel opmaken
 • Het lettertype van de hele presentatie wijzigen

MODULE 12 – Werken met tekenobjecten 

 • De werkbalk tekenen gebruiken
 • Een gesloten object tekenen
 • De opvulkleur van een object wijzigen
 • Een lijn tekenen
 • Lijnen opmaken
 • Een tekstvak maken
 • Objecten groeperen
 • Een AutoVorm tekenen
 • Een object draaien

MODULE 13 – De weergave Diavoorstelling gebruiken 

 • Een diavoorstelling weergeven
 • Navigeren door een diavoorstelling
 • Diaovergangen instellen
 • Tekst en objecten animeren
 • Notities toevoegen aan een dia
 • Sprekernotities toevoegen
 • De functie Pen gebruiken
 • De kleur van de functie Pen veranderen
 • Actiepunten aan items toevoegen

MODULE 14 – Meerder presentaties tegelijk bewerken 

 • Meerdere presentaties tegelijk bekijken
 • Tekst tussen presentaties kopiëren
 • Dia’s tussen presentaties kopiëren
 • Dia’s verplaatsen tussen presentaties

MODULE 15 – De Helpfunctie gebruiken 

 • Werken met de Help-functie
 • Scherminfo gebruiken
 • De Helpinhoudsopgave gebruiken
 • De tabbladen weergeven en verbergen
 • De Antwoordwizard gebruiken
 • De Index gebruiken

Het bovenstaande programma duurt 1 dag. De inhoud kan worden aangepast op basis van uw specifieke wensen.

 

Uw trainer:

Jenny de Jong

Jenny de Jong is ruim 15 jaar werkzaam als inhouse trainer en ICT vraagbaak bij een aantal grote organisaties waar ze alle MS Office vraagstukken behandelt. Ze is met name gespecialiseerd in Word, Excel, Outlook, PowerPoint en zogeheten migratie trainingen. De combinatie van jarenlange praktijkervaring en diepgaande kennis van MS Office staan garant voor een zeer hoog leerrendement.

Jenny de Jong

Kosten:

Incompany Training

Deze training wordt momenteel uitsluitend op incompany basis verzorgd. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Inschrijven

Informatie aanvragen

Deze training wordt momenteel uitsluitend op incompany basis verzorgd. Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam cursus: PowerPoint Basis

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*