Trainingspartners

masterclassreeks

Masterclassreeks Digital Finance

Download Brochure Direct inschrijven

Wat houdt deze masterclassreeks in?

We leven in het digitale tijdperk. Technologie bepaalt in toenemende mate de manier waarop we leven, interactie hebben, werken en zakendoen. Technologie biedt organisaties veel kansen om nieuwe markten te betreden en nieuwe business modellen te ontwikkelen. En natuurlijk biedt technologie ook kansen om de effectiviteit en efficiëntie van bestaande processen in de organisatie te verhogen. De technologische vooruitgang daagt finance uit om zichzelf en de organisatie mee te nemen in een nieuwe realiteit. Het oppakken van deze uitdaging vereist nieuwe competenties en vaardigheden.

Technologie heeft inmiddels al grote impact op de manier van werken als het gaat om de traditionele rollen van de financiële afdeling zoals boekhouding, rapportage, planning & control en governance, risk & compliance. Dat betekent dat er meer tijd ontstaat om te gaan werken als business navigator. Een meesturende finance functie die tijd vrijspeelt voor nieuwe rollen, taken en activiteiten. Dicht op de business als medevormgever van beslissingen. Datagedreven, feitelijk en uitdagend. Met een maatwerk aanpak die de organisatie nieuwe inzichten brengt. Finance is niet alleen betrokken bij de digitale transformatie in de organisatie, maar transformeert zelf ook!

De masterclassreeks Digital Finance is bestemd voor finance professionals die klaar zijn voor de tweede of derde stap in hun carrière en die willen doorgronden hoe je digital in kunt zetten om maximale impact te hebben. Deelnemers die hun rol als finance professional vorm willen geven als business navigator om zo de organisatie te helpen toegevoegde waarde te blijven creëren.

Wat leer je tijdens deze masterclassreeks?

Dag 1: Kennismaking en introductie (virtueel)

Tijdens deze virtuele introductiebijeenkomst maak je kennis met de andere deelnemers en hoor je alles over de Masterclassreeks Digital Finance. Hoe ziet de masterclassreeks eruit? Wat zijn de verwachtingen en uitgangspunten van de kerndocenten en de deelnemers? Wat wordt er van jou als deelnemer aan deze masterclassreeks verwacht aan input uit je eigen praktijk? Deze virtuele bijeenkomst wordt gehouden in Zoom.

Kerndocenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin


Dag 2: De toenemende turbulente (digitale) omgeving van organisaties

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De dynamiek van verandering raakt alle organisaties. Die krijgen te maken met de opkomst van nieuwe technologieën, wijzigingen in consumentengedrag, grote veranderingen in geopolitiek en een toenemende druk om verantwoord om te gaan met de planeet. Het navigeren van organisaties door de dynamiek van verandering is geen sinecure. Een goed gevoel voor de buitenwereld en voor ontwikkelingen is noodzakelijk. In dit eerste blok van onze leergang praten we je bij op de belangrijkste ontwikkelingen die organisaties en jou als finance professional direct raken. We kijken naar relevante trends, naar de belangrijkste krachten achter consumentengedrag en naar het vinden van een strategie om de dynamiek te omarmen. Ook laten we je de belangrijkste drijvende krachten achter disruptie zien en leren we je hoe je disruptie voor kunt zijn. Daarbij introduceren we een 5D framework dat je kunt gebruiken om de belangrijkste trends te volgen, in de juiste context te plaatsen en door te vertalen naar acties.

Docenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin
 • Prof. dr. Haroon Sheikh, Hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies VU Amsterdam


Dag 3: De digitale versnelling van finance

Digitalisering en digitale transformatie zijn buzzwoorden geworden. Digitalisering is een wezenlijke enabler voor organisaties om te komen tot betere beslissingen. Bovendien is digitalisering een belangrijke trend die met alle bovenliggende trends samenhangt. In dit blok zetten we deze begrippen in de juiste context en zorgen we ervoor dat je snapt wat de implicaties zijn van de verdergaande digitalisering. We nemen je in vogelvlucht mee in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering en de consequenties die dat zal hebben op de toekomst van organisaties. Zo kijken we naar de impact van digitalisering op klantgedrag en gaan we in op de impact van digitalisering op de organisatie zelf. Tenslotte vertalen we de digitale versnelling die optreedt concreet door naar digitale strategieën die organisaties kunnen volgen om een optimale balans te vinden in digitalisering.

Docenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin


Dag 4: De finance operatie in het digitale tijdperk

De finance functie is al decennia in ontwikkeling. Een belangrijke drijfveer voor finance om de finance operatie continu te optimaliseren, is de drang minder tijd te besteden aan transactionele processen en meer tijd te besteden aan het ondersteunen en adviseren van de business. Deze ondersteuning ligt primair op toegevoegde waarde activiteiten. Grote trends die de finance operatie blijvend hebben beïnvloed zijn onder meer de opkomst van shared services, standaardisatie, centralisatie en ontwikkelingen in ICT. Toch zijn de meeste organisaties niet waar ze zouden willen zijn. Dat is best bijzonder, want met de huidige stand van de technologie zou je verwachten dat de belofte van “touchless finance” steeds dichterbij komt. In dit blok kijken we naar de huidige ontwikkelingen in de finance operatie en de rol die technologie daarin speelt. We besteden daarbij concreet aandacht aan een goede governance rondom de finance operatie. Tenslotte kijken we naar hoe de organisatie wendbaarder en weerbaarder wordt door een stabielere finance operatie.

Docenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin
 • Koen Vink, Head of Accounting Operations AkzoNobel


Dag 5: De rol van finance in het digitale tijdperk

Niet alleen de finance operatie verandert onder invloed van digitale technologie. Ook jouw rol als finance professional krijgt een andere focus. Veel finance professionals ontwikkelen zich richting een rol als business navigator. Een rol die in samenwerking met de andere functies binnen de organisatie, én met behulp van digitale technologie, kijkt naar de best mogelijke beslissingen voor de organisatie. Dat is meteen ook de essentie van datagedreven werken. Komen tot betere beslissingen met behulp van data. In dit blok bekijken we hoe datagedreven werken er in de praktijk uit ziet. Welke consequenties heeft datagedreven werken? Wat is de impact op jou als finance professional? Naast de  technologische aspecten, kijken we ook expliciet naar de samenwerking tussen finance en andere functies binnen de organisatie. Hoe kom je tot een zinvolle ketensamenwerking en hoe ga je om met de dynamiek die dat brengt?

Docenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin
 • Matthijs Pouwer, Business Navigation Business Partner Ingka Group Digital | IKEA


Dag 6: Leidinggeven aan de digitale transformatie van finance

Dit laatste fysieke blok brengt de kennis uit alle de voorgaande blokken samen. Je beschikt nu over de benodigde kennis, maar hoe breng je het over aan anderen? Als business navigator werk je niet solistisch. Je inspireert andere afdelingen en teams binnen de organisatie om actief mee te gaan in de digitale transformatie. Dat gaat veel verder dan overtuigend presenteren. In dit blok gaan we het onder meer hebben over wat essentieel is in jouw houding. Welk gedrag moet je laten zien om daadwerkelijk het verschil te maken als finance professional? Daarnaast geven we je concrete handvatten hoe je een strategische beleidsvisie formuleert en deze deelt met de stakeholder binnen je organisatie. Verhalen zijn het krachtigste middel om anderen te inspireren. Daarom staan we expliciet stil bij hoe jij jouw verhaal over het belang van de digitale transformatie het best over kunt brengen. We sluiten dit laatste blok af met een gezamenlijk diner.

Docenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin
 • Lodewijk Lockefeer, CFO Royal Zeelandia


Indiviudele coaching (virtueel)

Na afloop van de masterclassreeks Digital Finance heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke vraagstukken op het gebied van Digital Finance in een virtuele sessie van 1 uur te bespreken met Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin. Jouw specifieke coachvragen kunnen betrekking hebben op onderwerpen als omgaan met weerstand tegen verandering, leidinggeven aan de digitale transformatie van finance, effectief overtuigen en persoonlijke effectiviteit.

 

Voor wie is deze masterclassreeks bestemd?

Deze masterclassreeks is bestemd voor finance professionals die klaar zijn voor de tweede of derde stap in hun finance carrière en die willen weten hoe zij digital in kunnen zetten om meer impact te hebben. Deelnemers die willen werken vanuit toegevoegde waarde en die hun rol zo vorm willen geven dat ze de organisatie kunnen helpen navigeren in de toegenomen dynamiek van de omgeving. We gaan ervan uit dat je als deelnemer beschikt over een brede financiële basiskennis. Deelname aan deze masterclassreeks is zeker van toegevoegde waarde als je in een van van de volgende functies werkzaam bent:

 • Financieel directeur
 • Concern Controller
 • Financial Controller
 • Manager F&A
 • Manager planning & control

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma van de Masterclassreeks Digital Finance is opgebouwd uit een virtuele introductiebijeenkomst van 2 uur, vijf middagen van 14:00 tot 18:30 uur. Na afloop van elke fysieke bijeenkomst serveren we een snack en drankjes zodat je daarna filevrij naar huis kunt rijden. Op de laatste dag sluiten we af met een gezamenlijk diner. Schematisch ziet het programma er als volgt uit:

Data: dinsdag 1 november, dinsdag 8 november, dinsdag 15 november, woensdag 23 november, dinsdag 13 december en dinsdag 20 december 2022 in The Green Village Nieuwegein.

Kerndocenten

 • Frieda van Belle, Digital Transformation Expert
 • Kees Veraart, Finance Director Germany, Austria & Benelux Parker Hannifin

Gastdocenten

 • Lodewijk Lockefeer, CFO Royal Zeelandia
 • Matthijs Pouwer, Digital Business Navigator IKEA
 • Koen Vink, Head of Accounting Operations AkzoNobel
 • Prof. dr. Haroon Sheikh, Hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies VU Amsterdam

Sprekers:

Kees Veraart
Kees Veraart

Kees heeft als Project Controller en Oilfield Division Controller bij Alfa Laval gewerkt en als Business Services Manager bij Johnson & Johnson. Sinds 1999 is hij werkzaam bij Parker Hannifin. Aanvankelijk was zijn aandachtsgebied Nederland, maar sinds 2006 is hij als Finance Director Noord- Europa verantwoordelijk voor Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg.

Kees Veraart
Frieda van Belle
Frieda van Belle

Frieda van Belle is een specialist op het gebied van digitale transformatie. Zij begon haar carrière bij McKinsey en was voor zij besloot zelfstandig verder te gaan partner bij SparkOptimus. Ook is Frieda gastdocent op Nyenrode en de Rotterdam School of Management. Frieda is gepassioneerd over de mogelijkheden die digitale technologie en data bieden om onze levens beter te maken. Frieda heeft brede ervaring met het begeleiden van digitale transformatie bij organisaties in verschillende sectoren. Zij brengt haar visie met energie en een praktische insteek.

Frieda van Belle
Lodewijk Lockefeer
Lodewijk Lockefeer

Lodewijk Lockefeer is op dit moment actief als CFO bij Royal Zeelandia Group, een internationaal producent van ingrediënten voor de foodsector met meer dan 30 vestigingen wereldwijd. Daarvoor was hij Regional Finance Director van Heineken Europe. Sinds hij in 2002 bij Heineken NV kwam werken, was hij CFO in Indonesië (Jakarta), Business Control Director op groepsniveau (Amsterdam) en meer recentelijk als Finance Director voor Heineken Italië (Milaan). Voordat hij bij Heineken in dienst trad, werkte hij 6 jaar bij AkzoNobel en 2 jaar bij KPN Qwest. Hij heeft een Master in Business & Economics en is tevens Register Controller.

Lodewijk Lockefeer
Prof. dr. Haroon Sheikh
Prof. dr. Haroon Sheikh

Haroon Sheikh is senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Haroon Sheikh studeerde bestuurskunde, politicologie en filosofie in Leiden en Oxford. Hij promoveerde in de filosofie op een onderzoek naar de invloed van oude tradities op moderne samenlevingen onder begeleiding van onder andere de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Sheikh publiceerde de boeken De Opkomst van het Oosten: Eurazië en de nieuwe wereldorde, Embedding Technopolis en Hydropolitiek.

Prof. dr. Haroon Sheikh
Matthijs Pouwer
Matthijs Pouwer

Matthijs is Business Navigation Business Partner Ingka Group Digital | IKEA. In die rol helpt hij de business om op een datagedreven manier te kijken naar businessvragen bij IKEA. Hoe kan die data worden ingezet om snel en wendbaar, gebaseerd op feiten, de juiste keuzes te maken? Matthijs zit in een rol die kennis van de business, kennis van Finance en een goed gevoel voor data combineert om, vanuit een rol als trusted advisor, de business te laten komen tot betere beslissingen. In de leergang neemt hij je mee in zijn aanpak en visie op de essentie van digital Finance.

Matthijs Pouwer
Koen Vink
Koen Vink

Koen is Head of Accounting Operations bij AkzoNobel. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de accounting operatie bij AkzoNobel is hij voortdurend bezig met het optimaliseren van de finance organisatie. Vanuit een sterke affiniteit met wat de mogelijkheden van technologie zijn stroomlijnt hij processen en ontwikkelt hij teams. Tijdens de masterclass neemt Koen je mee in de praktijk van AkzoNobel en zijn kijk op de samenwerking tussen technologie en de mens in de Finance organisatie van morgen.

Koen Vink

Kosten:

Open Inschrijving

De kosten voor deelname aan deze praktijkgerichte masterclassreeks bedragen € 2.995 per persoon excl. btw. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, fris, lunches, borrel en het afsluitende diner. Tevens zijn natuurlijk de virtuele intake vooraf en de individuele coaching sessie na afloop van de masterclassreeks inbegrepen.

Incompany

Het is ook mogelijk om dit programma op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: Masterclassreeks Digital Finance

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Inschrijven

Voor deze training zijn (nog) geen trainingsdata bekend. Selecteer 'Incompany' om deze training bij u op locatie te volgen op het moment dat het u uitkomt.