Partners
Trainingspartners

cursus

Huisbezoek voor gerechtsdeurwaarders

Download Brochure Direct inschrijven

Wat houdt deze cursus in?

In deze tweedaagse training “Huisbezoek voor gerechtsdeurwaarders” behandelen we de complete afhandeling van een dossier waarbij de nadruk op het huisbezoek zelf ligt. Veilig en goed voorbereid op pad om zo rekening te kunnen houden met alle scenario’s die zich kunnen voordoen. Vanaf de opbouw van het dossier tot de verslaglegging na het huisbezoek, alle facetten komen uitgebreid aan bod. U en uw medewerkers krijgen handvatten om met een hoog rendement uw huisbezoeken veilig en juridisch correct uit te voeren!

Wat leer je tijdens deze cursus?

Hoofddoel

Een resultaatgericht, effectief en veilig verloop van uw huisbezoek.

Attitudedoelen

 • Wetgeving bewust toepassen in het huisbezoek, ken je bevoegdheden maar stel ook grenzen naar de te bezoeken partij.
 • Het nut (h) erkennen van een resultaatgericht en veilig huisbezoek mede op basis van eigen ervaringen. Goed gegaan is niet altijd goed gedaan..

Kennisdoelen

 • De deelnemers kunnen diverse wetgeving toepassen bij een huisbezoek, denk aan de A.W.B.I, bestuursrecht en het herkennen van strafbare feiten.
 • Op een juiste wijze verslag leggen, correcte vorming van het dossier rekening houdend met eigen ervaring en jurisprudentie.

Vaardigheidsdoelen

 • Herkennen en aanpassen van de juiste mindset bij de start van je huisbezoek.
 • Herkennen van verschillende belangen en daarbij je communicatie aanpassen.
 • De deelnemers kunnen diverse communicatiestijlen toepassen rekening  houdend  met verschillende normen en waarden of culturen.
 • Effectief communiceren  en weerbaar optreden

Voor wie is deze cursus bestemd?

Deze training is bestemd voor gerechtsdeurwaarders en de professionals die huisbezoeken afleggen in het kader van een betalingsachterstand of (financieel) geschil.

Hoe ziet het programma er uit?

DAG 1 (theorie)

 • Aanvang training en kennismaking
 • Preparatie en dossierkennis, resultaatgerichte voorbereiding
 • Wetgeving, de handvaten van bestuursrecht en strafrecht
 • Jurisprudentie en veel voorkomende juridische valkuilen en A.W.B.I.
 • Communiceren met andere partij, herkennen van culturen en het verschil in normen en waarden.
 • Herkennen van persoonlijke omstandigheden en dit betrekken in de communicatie
 • Belangen en overeenkomsten herkennen en toepassen in de communicatie
 • Schriftelijke verslaglegging

DAG 2 (praktijk)

 • Praktische vaardigheden bij een huisbezoek
 • Sociaal incasseren, preventie en meebewegen
 • Waarnemen en inschatten
 • Kaders en consequenties stellen bij onvolledige medewerking
 • Agressie herkennen
 • Omgaan met (verbaal) geweld
 • Aangifteproces de componenten van strafbare feiten
 • Controle- en bevrijdingstechnieken

Tijden
Ontvangst:  9:00 uur
Aanvang: 9:30 uur
Einde: 17:00 uur

Trainer:

Wouter den Brave
Wouter den Brave

Wouter den Brave is uw trainer. Hij werkt voor de politie Amsterdam in de functie van officier van dienst en hulpofficier van justitie . In die hoedanigheid heeft hij de afgelopen 8 jaar onder andere assistentie verleend bij vele huisbezoeken van gerechtsdeurwaarders. Hij weet door zijn jarenlange praktijkervaring hoe een huisbezoek effectief verloopt en herkent de verschillende belangen. Wouter den Brave zal praktische voorbeelden onderbouwen met een theoretisch kader.

Wouter den Brave

Kosten:

Open Inschrijving

De kosten voor deelname bedragen € 1195 per persoon exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de hand-out, lunch, koffie, thee, fris en de borrel na afloop. Als u in het hotel wenst te overnachten, dan kunt u voor eigen rekening een kamer reserveren.

Incompany

Het is ook mogelijk om dit programma op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: Huisbezoek voor gerechtsdeurwaarders

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Inschrijven

Voor deze training zijn (nog) geen trainingsdata bekend. Selecteer 'Incompany' om deze training bij u op locatie te volgen op het moment dat het u uitkomt.