training

Excel Basis

Direct inschrijven

Wat houdt deze training in?

Tijdens de cursus Excel Basis maakt u kennis met het programma Excel. U leert om getallen en datums in te voeren en eenvoudige berekeningen te maken. Ook het handig selecteren en kopiëren van formules en cellen en het werken met grafieken komt aan bod.

Voor wie is deze training bestemd?

Deze cursus is bestemd voor iedereem die basiskennis van Excel nodig heeft voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden zoals eenvoudige berekeningen gebruik makend van formules

Hoe ziet het programma er uit?

MODULE 1 – Excel verkennen

 • Werken met Excel-vensters
 • Werken met werkmappen
 • Menu-opdrachten gebruiken
 • Werkbalken tonen en verbergen
 • Verborgen werkbalkknoppen weergeven
 • Werkbalken verplaatsen en het formaat aanpassen
 • Menu- en werkbalkopties wijzigen

MODULE 2 – Werken met de Office-assistent

 • Een antwoord zoeken
 • De Office-assistent verbergen en weergeven
 • De opties van de Office-assistent aanpassen

MODULE 3 – Basisvaardigheden voor werkmappen toepassen

 • Cellen selecteren met gebruik van het toetsenbord
 • Door een werkblad schuiven met gebruik van de muis
 • Een nieuwe werkmap opslaan
 • Een nieuwe werkmap aanmaken en openen
 • Snelkoppelingen voor invoertaken gebruiken
 • Gegevens uit cellen bewerken
 • Een bestaande werkmap hernoemen

MODULE 4 – Werken met reeksen

 • Bereiken selecteren met gebruik van het toetsenbord
 • Bereiken selecteren met gebruik van de muis
 • Niet-aangrenzende bereiken selecteren
 • Gegevens invoeren in een bereik
 • AutoDoorvoeren gebruiken

MODULE 5 – Eenvoudige formule maken

 • Formule invoeren in cellen
 • De knop AutoSom gebruiken
 • Basisfuncties gebruiken
 • AutoCorrectie gebruiken
 • Het formulepalet gebruiken
 • De knop Functie plakken gebruiken
 • AutoBerekenen gebruiken
 • De functie Bereikindicatie gebruiken

MODULE 6 – Gegevens kopieren en verplaatsen

 • Gegevens kopieren, knippen en plakken
 • Plakken met behulp van de werkbalk Klembord
 • Een formule maken met een absolute verwijzing
 • Slepen en neerzetten gebruiken
 • De functies Ongedaan maken en Opnieuw gebruiken

MODULE 7 – Afdrukken

 • Een afdrukvoorbeeld bekijken
 • Het actieve werkblad afdrukken
 • Een geselecteerd bereik afdrukken
 • Een paginabereik afdrukken

MODULE 8 – Pagina-instellingen gebruiken

 • Marge- en centreeropties instellen
 • De afdrukstand van een pagina wijzigen
 • Kop- en voetteksten bewerken
 • Eigen kop- en voetteksten maken
 • Rasterlijnen afdrukken
 • Rij- of kolomregels afdrukken op elke pagina
 • De schaal van een werkblad aanpassen
 • De functie Pagina-eindevoorbeeld gebruiken
 • Een afdrukbereik instellen

MODULE 9 – Getallen opmaken

 • Getalnotatie gebruiken
 • De notatie Valuta gebruiken
 • De notatie Procent gebruiken
 • De notatie Komma gebruiken
 • Het aantal decimalen wijzigen

MODULE 10 – Tekst opmaken

 • De keuzelijst Lettertype gebruiken
 • De keuzelijst Punten gebruiken
 • De knoppen Vet en Cursief gebruiken
 • De knop Onderstrepen gebruiken
 • De knop Tekstkleur gebruiken
 • Tekst draaien in een cel
 • Tekst in een cel laten teruglopen
 • Tekst passend maken in de cel
 • Een bereik samenvoegen tot een cel
 • De inspringing van tekst wijzigen

MODULE 11 – Werken met kolommen en rijen

 • Kolommen en rijen selecteren
 • De kolombreedte wijzigen
 • De rijhoogte wijzigen
 • Kolommen automatisch aanpassen
 • Kolommen en rijen verbergen
 • Kolommen en rijen zichtbaar maken

MODULE 12 – Cellen opmaken

 • De celuitlijning wijzigen
 • De knop Samenvoegen en centreren gebruiken
 • De knop Randopmaak gebruiken
 • De knop opvulkleur gebruiken
 • De knop Opmaak kopiëren /plakken gebruiken
 • Opmaak kopiëren naar niet-aangrenzende cellen
 • Geselecteerde cellen invoegen
 • Geselecteerde cellen verwijderen

MODULE 13 – Automatische opmaakfuncties en -profielen gebruiken

 • Automatische opmaakfuncties gebruiken
 • AutoOpmaak-opties wijzigen
 • Opmaak en Formule van lijsten doorvoeren
 • Een opmaakprofiel aanmaken op basis van een bestaande opmaak
 • Een nieuw opmaakprofiel aanmaken
 • Een opmaakprofiel wijzigen
 • Opmaakprofielen samenvoegen

MODULE 14 – Helpfuncties gebruiken

 • Werken met de Helpfunctie
 • De Helpinhoudsopgave gebruiken
 • De Helptabbladen weergeven en verbergen
 • De Antwoordwizard gebruiken
 • Het tabblad Index gebruiken

MODULE 15 – Grote werkmappen gebruiken

 • De weergave van een werkblad vergroten
 • De weergave van een werkblad verkleinen
 • Een bereik passend weergeven
 • Schakelen naar de weergave Volledig scherm
 • Een venster splitsen
 • Deelvensters verwijderen
 • Titels blokkeren

MODULE 16 – Werken met verschillende werkmappen

 • Meerdere werkbladen gebruiken
 • Werkbladen doorbladeren
 • Werkbladen selecteren
 • Werkbladen hernoemen
 • Meerdere werkbladen selecteren
 • Werkbladen invoegen
 • Werkbladen verwijderen
 • Geselecteerde werkbladen afdrukken

MODULE 17 – Werkmappen beheren

 • Een werkblad verplaatsen
 • Gegroepeerde werkbladen gebruiken
 • Gegevens tussen werkbladen verplaatsen
 • Gegevens tussen werkbladen kopieren
 • 3D-Formules maken
 • Functies gebruiken in werkbladen

MODULE 18 – Plakken speciaal gebruiken

 • Werken met Plakken speciaal
 • Opmaak kopieren tussen werkbladen
 • Waarden kopieen tussen werkbladen
 • Formule kopieren tussen werkbladen
 • Berekeningen laten uitvoeren

Het bovenstaande programma beslaat 1 hele dag. Aan de hand van uw specifieke wensen kan het programma worden aangepast.

Uw trainer:

Jenny de Jong

Jenny de Jong is ruim 15 jaar werkzaam als inhouse trainer en ICT vraagbaak bij een aantal grote organisaties waar ze alle MS Office vraagstukken behandelt. Ze is met name gespecialiseerd in Word, Excel, Outlook, PowerPoint en zogeheten migratie trainingen. De combinatie van jarenlange praktijkervaring en diepgaande kennis van MS Office staan garant voor een zeer hoog leerrendement.

Jenny de Jong

Kosten:

Incompany Training

Deze training wordt momenteel uitsluitend op incompany basis verzorgd. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Inschrijven

Informatie aanvragen

Deze training wordt momenteel uitsluitend op incompany basis verzorgd. Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam cursus: Excel Basis

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*