Trainingspartners

de virtuele pe-marathon

Duurzaamheid | Verplicht onderwerp NBA | Ticket 12 PE-uren | 6 virtuele workshops naar keuze

Direct inschrijven
13
NOV 2023
Duurzaamheid | Verplicht onderwerp NBA | Ticket 12 PE-uren | 6 virtuele workshops naar keuze

Keuze uit 9 virtuele workshops van maandag 13 november t/m donderdag 30 november 2023. Selecteer de data en de onderwerpen in het inschrijfformulier.

Wat houdt de virtuele PE-marathon in?

Voor 2023 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) duurzaamheid als verplicht onderwerp gekozen. Dat is geen vreemde keuze want vanaf 2024 moeten alle grote ondernemingen verplicht rapporteren over duurzaamheid. Ook krijgen accountants in business en andere finance professionals in het bedrijfsleven steeds vaker te maken met duurzaamheid in hun dagelijkse praktijk. Het belang van actuele kennis over duurzaamheid en de impact op finance neemt drastisch toe.

Om jou als finance professional, accountant in business of controlerend accountant op een laagdrempelige en efficiënte wijze te ondersteunen bij het invullen van het verplichte NBA-onderwerp duurzaamheid organiseren Next Level en Finance on a Mission dit najaar een extra editie van de PE-Marathon rond het thema duurzaamheid.

In een periode van drie weken verzorgen we 9 verschillende virtuele workshops van 2 uur op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Er zijn tickets voor 2, 4 en 6 virtuele workshops. Je kunt zelf kiezen welke workshops je wilt volgen. Comfortabel vanuit huis of kantoor, dus géén reistijd, en toch live en interactief!

Deelname aan deze virtuele workshopreeks biedt jou als finance professional een unieke kans om je kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid snel en efficiënt te vergroten en jezelf goed voor te bereiden op de veranderingen die op de financiële functie afkomen. Je voldoet daarbij tegelijk aan het verplichte onderwerp van de NBA voor 2023.

Wat leer je tijdens de virtuele PE-marathon?

Starten met duurzaamheid – Ilona Buddingh-Maas
Vrijwel elke organisatie heeft het thema duurzaamheid op de agenda staan. Maar waar begin je? En vanuit welke ambitie neem je de organisatie mee in verduurzaming? Onderzoek laat zien dat Environmental, Social and Governance (ESG) bij veel organisaties nog in de kinderschoenen staat. Bovendien lijkt het erop dat veel organisaties ESG vooral insteken als een (verplicht) reporting vraagstuk. Is dat wel effectief? Duurzaamheid verankeren in de organisatie gaat namelijk veel verder dan reporting. Dat gaat vooral over het meekrijgen van mensen. In deze workshop neemt Ilona Buddingh, auteur van het boek “BEGIN met duurzaamheid”, je mee in hoe je vanuit finance de organisatie in beweging krijgt om de eerste stappen richting duurzaamheid te zetten.

De Business case voor duurzaamheid – Minne Staverman
Echt verduurzamen vraagt om een business case die klopt. Naast het aanpassen van het verdienmodel, is ook op andere aspecten nog winst te behalen. Verduurzaming heeft namelijk ook een business case die klopt. Hoe ondersteun je vanuit finance & control de business case voor duurzaamheid? In deze workshop nemen we je mee in de business case achter duurzaamheid. Daarbij gaan we in op cruciale vragen als: Hoe zorg je dat je duurzaam kunt blijven ondernemen? Hoe meet je impact? Hoe neem je impact doelstellingen mee in de planningen en begroting? Welke KPI’s helpen je om impact doelstellingen te halen? En hoe combineer je impact doelstellingen met de groeidoelstellingen van de organisatie?

Impact Accounting om te weten dat je de goede dingen goed doet – Marleen Janssen Groesbeek
De onderneming van de 21ste eeuw vermijdt schade aan de planeet en aan alles wat op aarde leeft, is transparant en creëert positieve impact. Mensen in zo’n bedrijf kunnen intrinsiek gemotiveerd zijn of dwang voelen door de strengere Europese wetgeving. Wat de motivatie ook is, het begint allemaal met weten wat impact is en wat voor soort impact je activiteiten hebben, en hoe duurzame en digitale transities impact hebben op de continuïteit en prestaties van jouw onderneming. We noemen dat dubbele materialiteit. In deze virtuele workshop behandelen we manieren waarop je die impact meet en waardeert en hoe je deze in de verschillende rapportages – kwartaal-, halfjaar- en jaarverslag – verantwoordt.

De rol van finance bij het verduurzamen van de organisatie – Lodewijk Lockefeer
De CFO en de finance functie zijn een spin in het web, ook als het gaat over duurzaamheid. Wie anders dan finance kan de organisatie helpen het overzicht te houden, en de verschillende aspecten van duurzaamheid in het juiste perspectief te plaatsen? Strategie, verdienmodel, businesscase, reporting en verankering, het zijn aspecten waar finance zich bij thuis voelt. Het zijn bovendien aspecten die samen moeten komen om op een effectieve manier bezig te zijn met de duurzaamheidsagenda van de organisatie. In deze workshop gaan we in op de rol die finance kan spelen bij het verduurzamen van de organisatie. Deze workshop wordt verzorgd door Lodewijk Lockefeer, CFO bij Royal Zeelandia, en een topspreker die vanuit zijn eigen praktijk kan reflecteren op de rol van finance.

Verduurzamen van Verdienmodellen – Siem Haffmans
Verduurzamen kost geld is een veelgehoord statement. De nieuwe eisen aan compliance en het beter registreren van impact, het zijn allemaal activiteiten die niet direct bijdragen aan de winstgevendheid. Toch is het relevant om ook in het verdienmodel van de organisatie te kijken welke aanpassingen kunnen worden gedaan om ervoor te zorgen dat verduurzaming bijdraagt aan de verdiencapaciteit van de organisatie. Dan komt duurzaamheid echt tot leven. Hoe pak je dat aan? In deze workshop kijken we specifiek naar aanpassingen in het verdienmodel die duurzaamheid ondersteunen. Hoe kun je het verdienmodel zo maken dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan? Wat zijn de kenmerken van een duurzaam verdienmodel, welke rol speelt de consument in het verduurzamen van verdienmodellen, en hoe pas je bestaande verdienmodellen aan zodat ze duurzaamheid in de kern krijgen?

ESG Risico’s en Scenarioplanning – Daan Brink
ESG als thema staat op de radar bij vrijwel alle organisaties. ESG is een thema dat thuishoort in de boardroom. Maar hoe hou je goed zicht op de mogelijke impact van ESG op je operationele processen? Hoe bereid je de organisatie voor op mogelijke scenario’s, om de wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie te vergroten? Dat is het snijvlak waar ESG, risicomanagement en scenarioplanning elkaar raken. Met de toenemende verantwoordelijkheid van organisaties in het voeren van een ESG-beleid, neemt ook de noodzaak toe om ketens goed in beeld te hebben. In hoeverre ben je in staat om ketens te analyseren en te zien waar de mogelijke issues optreden zodat je ruimte en tijd hebt om te reageren, worden dan belangrijke vragen. In deze workshop gaan we in op hoe je risicomanagement en scenarioplanning toe kunt passen binnen het ESG-domein.

CSRD Reporting: The Next Big Thing – Jean Gieskens
Na de introductie van de ESG factoren & criteria (2005) en de SDG doelstellingen (2015) is de tijd aangebroken dat organisaties op een gestructureerde wijze verantwoording afleggen over het gevoerde ESG-beleid. Een eerste internationale aanzet werd hiertoe in 2013 gegeven met de introductie van “Integrated Reporting” (IR). Het vrijblijvende karakter om dit reporting framework toe te passen heeft echter niet geleid tot een brede implementatie. Medio 2021 werd bekend dat grote organisaties, beursgenoteerde bedrijven en instellingen van openbaar belang vanaf het boekjaar 2024 dienen te voldoen aan de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe regelgeving verplicht om te rapporteren over de milieu- en sociale impact van de bedrijfsactiviteiten. Deze workshop geeft inzicht in de impact van CSRD op je organisatie en biedt aanknopingspunten om aan de nieuwe rapportage regels te voldoen.

De impact van verduurzaming op de bedrijfsfinanciering – Gerrit Jan van den Brink
Duurzaamheid is hét thema van de toekomst. Maatschappelijk, maar zeker ook voor de organisatie. Met stevige regelgeving wordt vanuit Europa getracht een beweging richting een duurzamer toekomst te ondersteunen. En deze regelgeving gaat verder dan alleen eisen aan reporting. Zo krijgen banken, asset managers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen te maken met regelgeving die de manier waarop ze kijken naar organisaties gaat veranderen. In deze compacte virtuele workshop brengen we je op de hoogte van de regelgeving die op belangrijke investeerders afkomt. Die regelgeving zorgt immers voor een andere kijk naar financiering van ondernemingen. Na deze workshop weet je concreet wat de mogelijke consequenties van deze regelgeving zijn voor de financiering van je eigen organisatie en snap je hoe je daar vanuit finance het best mee om kunt gaan.

Alternatieve investeringselectiemethodes voor ESG/SDG doelen – Jean Gieskens
Het investeren in- of uitbesteden van ICT-projecten heeft doorgaans grote impact op de organisatie. Een gedegen (des)investeringselectie is dan ook noodzakelijk. Twee alternatieve methodes die het afgelopen decennium hiertoe naast elkaar werden gebruikt zijn de Total Cost of Ownership (TCO) en de Information Economics (IE) methode. Sinds enkele jaren is het idee ontstaan dat de IE methode ook kan bijdragen aan het behalen van de ESG/SDG targets. In deze workshop krijg je inzicht in de opzet en werking van alternatieve investeringselectiemethodes zoals de Total Cost of Ownership (TCO) en Information Economics (IE) en ervaar je in een case hoe deze methodes kunnen worden toegepast.

Voor wie is de virtuele PE-marathon bestemd?

De virtuele workshopreeks is bestemd voor financiële professionals die dit jaar op een laagdrempelige en efficiënte wijze invulling willen geven aan het verplichte NBA-onderwerp “duurzaamheid”. Daarnaast levert deelname aan deze virtuele workshopreeks je zeker voordeel op als je werkzaam bent in een van de volgende functies:

 • Financieel directeur
 • Financial manager
 • Concern controller
 • Financial controller
 • Business controller
 • Riskmanager
 • Hoofd administratie
 • Accountant

Hoe ziet het programma eruit?

Elke virtuele workshop bestaat uit twee blokken van 50 minuten met daartussen een korte pauze. Er wordt gewerkt via Zoom. De workshops vinden plaats in de ochtend van 10.00 – 12.00 uur of in de middag van 14.00 – 16.00 uur.

Klik hier voor een overzicht (pdf) van de data en tijden waarop de virtuele workshops plaatsvinden. De data en tijden vind je ook in het inschrijfformulier onderaan deze pagina door daar te klikken op de knop “OPEN INSCHRIJVING”

Sprekers:

Marleen Janssen Groesbeek
Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool. Ze studeerde economische wetenschappen aan de UvA. Marleen was 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het FD. Na haar journalistieke loopbaan werkte ze als adviseur Duurzaamheid bij Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers. Daarna maakte ze de overstap naar DSM als Sustainability Manager. Sinds december 2014 is ze lector bij Avans. Marleen heeft verschillende nevenfuncties. Naast haar commissariaat bij de VEB is ze lid van de RvA van de ASN BANK en de RvT van Sustainable Talent. Ze maakt deel uit van de Impact Board van het Future Food Fund II en van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek bij NBA.

Marleen Janssen Groesbeek
Lodewijk Lockefeer
Lodewijk Lockefeer

Lodewijk Lockefeer is op dit moment actief als CFO bij Royal Zeelandia Group, een internationaal producent van ingrediënten voor de foodsector met meer dan 30 vestigingen wereldwijd. Daarvoor was hij Regional Finance Director van Heineken Europe. Sinds hij in 2002 bij Heineken NV kwam werken, was hij CFO in Indonesië (Jakarta), Business Control Director op groepsniveau (Amsterdam) en meer recentelijk als Finance Director voor Heineken Italië (Milaan). Voordat hij bij Heineken in dienst trad, werkte hij 6 jaar bij AkzoNobel en 2 jaar bij KPN Qwest. Hij heeft een Master in Business & Economics en is tevens Register Controller.

Lodewijk Lockefeer
Minne Staverman
Minne Staverman

Minne Staverman heeft ruim 20 jaar ervaring als controller en bedrijfsadviseur. Zij bouwde haar werkervaring op bij bedrijven als MTV Networks, NL Film, Dopper en Talpa. Minne is een scherpe analyticus die snel doorziet wat er bij bedrijven en mensen speelt. Ze is een doorgewinterde sparringpartner die ondernemers helpt om hun doelen en processen glashelder te krijgen. Tegenwoordig ligt haar focus vooral op het ondersteunen van organisaties die in een scale-up fase zitten of een sterke agenda hebben op het gebied van verduurzaming. Zij heeft finance als kerncompetentie en vertaalt strategie feilloos naar de bijbehorende financiële consequenties.

Minne Staverman
Ilona Buddingh-Maas
Ilona Buddingh-Maas

Ilona Buddingh-Maas heeft een schat aan werkervaring opgedaan in de sector Fast Moving Consumer Goods. Zij vervulde binnen deze sector diverse sales en marketing rollen. In de afgelopen 10 jaar is Ilona actief bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Ook richtte zij haar eigen bedrijf ‘con3bute’ op, volledig gericht op duurzaamheid. Op basis van haar boek "BEGIN met duurzaamheid" verzorgt zij deze workshop over hoe je individueel en als organisatie effectief kunt beginnen met duurzaamheid.

Ilona Buddingh-Maas
Siem Haffmans
Siem Haffmans

Siem Haffmans is werkzaam als consultant Circular Economy bij Partners for Innovation en helpt organisaties met het ontwikkelen van duurzame innovatieprojecten. Als strategisch adviseur combineert hij zijn brede kennis van design, marketing, productie, materialen en recycling. Met zijn uitgebreide netwerk brengt hij organisaties bij elkaar om gezamenlijk winstgevende circulaire oplossingen te realiseren. Siem is opgeleid als Industrieel Ontwerper (TU Delft), Marketeer (Nima B) en Sociaal Ondernemer (UvA). Hij houdt hij zich al meer dan 25 jaar bezig met EcoDesign, Duurzaam Verpakken en Circulaire Economie. Hij werkte eerder bij TNO en was actief als docent op de Gerrit Rietveld Academie, TU Delft en het Nederlands Verpakkingscentrum.

Siem Haffmans
Daan Brink
Daan Brink

Daan Brink heeft als officier meer dan 20 jaar ervaring bij de special forces eenheid van Nederland, het Korps Commandotroepen en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Hij maakte beslissingen tussen leven en dood in het veld, maar was ook verantwoordelijk voor de strategische en tactische voortgang van verschillende projecten. Zijn opgedane ervaringen en inzicht in combinatie met de verwondering van het gebrek aan inlichtingen- en veiligheidsbewustzijn in de commerciële sector motiveerden hem om te starten met Proximities, een organisatie die zich richt op het adviseren van bedrijven en de overheid in complexe vraagstukken aangaande (geo-political) risk - intelligence - security .

Daan Brink
Jean Gieskens
Jean Gieskens

Jean Gieskens studeerde accountancy en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig financial analist & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean is kerndocent aan het TIAS, lector Finance aan de UvT en docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Jean Gieskens
Gerrit Jan van den Brink
Gerrit Jan van den Brink

Gerrit Jan van den Brink is directeur van Risk Sigma GmbH, een onderneming die adviseert op het gebied van strategie, ESG, risicomanagement en compliance. Hij is als docent verbonden aan de Goethe Business School, de Goethe Universiteit Frankfurt, het Actuarieel Instituut en de RMFI opleiding van de VU Amsterdam. Gerrit Jan is registeraccountant en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was in de afgelopen 34 jaar werkzaam in het bank- en verzekeringswezen onder andere als Operations Director, CRO en CFO en Auditor.

Gerrit Jan van den Brink

Kosten:

Open Inschrijving

De kosten voor deelname aan 6 virtuele workshops bedragen 975 euro excl. btw. Je kunt kiezen uit de bovenstaande 9 onderwerpen. Deelname aan 6 workshops levert je 12 PE-uren op voor het verplichte NBA-onderwerp “duurzaamheid”. Aan dit onderwerp dien je als RA dit jaar 8 uur te besteden. Met dit ticket van 12 PE-uren voldoe je ruimschoots aan je PE-verplichting voor 2023. Na afloop sturen we jou op aanvraag graag een certificaat van deelname.

Incompany

Het is ook mogelijk om dit programma op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: Duurzaamheid | Verplicht onderwerp NBA | Ticket 12 PE-uren | 6 virtuele workshops naar keuze

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Bevestig a.u.b. dat u geen robot bent.

Vul hieronder je gegevens in en klik op "VERZEND". De velden met een * zijn verplicht. Nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt dan per omgaande een bevestigingsmail van je inschrijving op het door jou opgegeven e-mailadres.

Naam training: Duurzaamheid | Verplicht onderwerp NBA | Ticket 12 PE-uren | 6 virtuele workshops naar keuze

Type: de virtuele pe-marathon

Kosten: € 975 excl. BTW

Datum training: 13 november 2023 - Keuze uit 9 virtuele workshops van maandag 13 november t/m donderdag 30 november 2023. Selecteer de data en de onderwerpen in het inschrijfformulier.


  Selecteer 6 sessies & data:


  Ochtend: van 10.00 tot 12.00 uur | Middag: van 14.00 tot 16.00 uur

  Alternatieve investeringselectie methodes - Jean Gieskens

  ma 13 nov, middagdi 21 nov, middag

  CSRD Reporting, the next big thing - Jean Gieskens

  di 14 nov, middagma 20 nov, middag

  De impact van verduurzaming op financiering - Gerrit Jan vd Brink

  woe 22 nov, middagdon 30 nov, middag

  Starten met Duurzaamheid - Ilona Buddingh

  woe 15 nov, ochtendwoe 29 nov, ochtend

  De businesscase voor duurzaamheid - Minne Staverman

  vrij 17 nov, ochtenddon 23 nov, middag

  Verduurzamen van verdienmodellen - Siem Haffmans

  woe 22 nov, ochtenddi 28 nov, ochtend

  De rol van Finance bij het verduurzamen van de organisatie - Lodewijk Lockefeer

  don 16 nov, middagdi 28 nov, middag

  ESG risico’s en scenario analyse - Daan Brink

  woe 15 nov, middagdon 30 nov, ochtend

  Impact Accounting - Marleen Janssen

  don 16 nov, ochtenddi 21 nov, ochtend

  Vragen? Bel 020 672 1371