opleiding

Credit Manager in één Week

Download Brochure Direct inschrijven

Wat houdt deze opleiding in?

De opleiding Credit Manager in één week! behandelt actuele theorieën, inzichten en instrumenten die van belang zijn voor het vakgebied Credit Management. In vijf inspirerende lesdagen, biedt topdocent Raimond Honig MBA diepgaand inzicht in de stappen die u kunt zetten om de brug tussen Credit Management en de rest van de organisatie te slechten. Na deelname bent u futureproof en beschikt u over alle kennis die nodig is om als Credit Manager een bijdrage te leveren aan het behalen van de strategische doelstellingen van uw organisatie.

Wat leert u tijdens deze opleiding?

In deze tijd van snelle ontwikkelingen en grote veranderingen is het goed om af en toe pas op de plaats te maken en uzelf kritische vragen te stellen. De wereld globaliseert en digitaliseert steeds verder. Hierdoor krijgt de Credit Manager een andere plaats in de organisatie. Waar Credit Management tot voor kort vooral een operationele rol vervulde binnen organisaties als onderdeel van de afdeling finance, zien we in steeds meer organisaties dat Credit Management strategische positie begint in te nemen.

Dit vraagt van de verantwoordelijke Credit Manager andere inzichten en een andere houding. De operationele kijk dient plaats te maken voor een meer strategische kijk op het organiseren van Credit Management en haar processen. Tijdens deze weekopleiding kijkt Credit Management expert Raimond Honig MBA vanuit zijn kennis, kunde en praktijkervaring samen met u naar instrumenten die deze veranderprocessen beheersbaarder, effectiever en uiteindelijk dus ook kansrijker maken.

De lesdata zijn als volgt:

  • 1e dag maandag 1 oktober 2018
  • 2e dag dinsdag 9 oktober 2018
  • 3e dag woensdag 17 oktober 2018
  • 4e dag donderdag 1 november 2018
  • 5e dag vrijdag 16 november 2018

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor Credit Management professionals die zich op basis van baanbrekende managementtheorieën willen laten inspireren om het niveau van werken op hun afdeling naar een hoger plan te tillen en innovaties binnen het vakgebied aan te jagen.

Hoe ziet het programma er uit?

Lesdag 1 

Credit Management Strategisch en Holistisch bekeken

In hoeverre is het beleid van Credit Management afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie? Op welke wijze voegt u (met uw team) waarde toe aan zowel uw interne als externe klant? Naast inzicht in de diversiteit van strategieën en de wijze waarop deze operationeel vertaald kunnen worden naar uw organisatie zal er tijdens deze eerste dag een duidelijk beeld geschetst worden van het vakgebied Credit Management en haar deelaspecten. Vanuit het ontstaan van het vakgebied wordt u meegenomen naar de verwachte veranderingen in de toekomst van het vakgebied.

Lesdag 2 

Credit Management en organisatie vanuit een Lean gedachte bekeken

Nadat u strategisch de juiste koers hebt ingezet is het van belang dit op de meest effectieve manier uit te voeren in de operatie. Wat voegt waarde toe en wat niet? Dit is de hamvraag bij het op een LEAN manier kijken naar processen in de operatie. Hoe zijn we als organisatie in staat om op de meest effectieve, efficiënte en goedkope manier de geldgoederenstroom te optimaliseren? Wat moeten we vooral wel, maar wat vooral ook niet meer doen binnen onze discipline? Tijdens deze 2e lesdag leert u alle operationele activiteiten kritisch onder de loep te nemen en krijgt u inzichten aangereikt om “anders” met middelen, mankracht en informatie om te gaan. Na afloop kunt u direct aan de slag om met de verkregen inzichten om besparingen door te voeren en de efficiëntie te verhogen.

Lesdag 3 

Credit Management verbinden met de organisatie

Leiders van deze tijd nemen af en toe afstand om te kijken of het nog klopt waar ze mee bezig zijn. Of de koers nog gelijkloopt met de strategie. Of er nog waarde wordt toegevoegd aan de klant en de organisatie. Het gaat er om dat als het spel verandert u als leider mee moet veranderen om succesvol te blijven. Op welke manier geeft u leiding aan uw team? Hoe geeft u leiding aan de optimalisatie van de geldstromen en financiële risico’s die daarmee gepaard gaan? Hoe geeft u leiding aan de interactie met andere afdelingen, zoals sales bijvoorbeeld? Het lijkt de eeuwige discussie, de spanning tussen Credit Management & Sales. De eeuwige tegenwerking en het commentaar op elkaar. Wat voedt deze discussie en hoe is de paradigmashift te realiseren die nodig is om met elkaar samen te werken? Op welke wijze is de samenwerking tussen deze twee afdelingen te bevorderen? Wat moeten we daarvoor doen en wat levert dat dan op? Op welke manier worden we aanvullend aan elkaar en dragen we zorg voor een optimaal resultaat voor de organisatie?

Lesdag 4 

Credit Management als profit center in plaats van kostenpost

Credit Management wordt vaak gezien als een kostenpost. Maar is dat wel zo? De kosten die gepaard gaan met het financieren van onze klanten is in veel organisaties een onderschatte en niet nader gespecificeerde kostenpost. Waar bestaan ze uit? Via Activity Based Costing kan op dit onderdeel helderheid verschaft worden. Middels ABC worden deze kosten niet direct aan kostendragers zoals producten, diensten of klanten toegerekend, maar via een tussenschakel; de activiteiten. Door eerst de kosten per activiteit te specificeren en daarna de activiteiten aan de kostendragers toe te wijzen, ontstaat een nauwkeurig beeld over de werkelijke kosten. Gaan we wel effectief met onze kosten om? Kosten die organisaties maken om de geldstromen te continueren. Met andere woorden, welke kosten maak je om de omzet die je gerealiseerd hebt ook daadwerkelijk op je bankrekening te ontvangen? Een andere belangrijk inzicht is wat het leveren op krediet nu exact uw organisatie kost zodat u op een passende wijze het bewustzijn van sales en andere medewerkers kunt aanspreken.

Lesdag 5 

Credit Management als verlengstuk van je organisatie

Nu we inzicht hebben gekregen hoe we van kosten naar opbrengsten gaan, is het noodzakelijk te bekijken welke mogelijkheden er zijn om toegevoegde waarde voor de organisatie en haar klanten te bieden. Hoe verleiden we klanten om sneller te betalen? Hoe gaan we om met alle verkregen informatie? Welke rol gaat Big Data spelen in uw organisatie? Wat zou u met Credit Marketing willen? Welke nieuwe technologieën zouden u van pas kunnen komen? Wat wordt de rol van privacy versus “open data” systemen? Hoe ziet de Credit Managementfunctie er over 10 jaar uit?

Uw trainer:

Raimond Honig MBA

Raimond Honig is managing partner van het Credit Management Instituut en auteur van diverse Credit Management boeken. Hij spreekt sinds de vorige eeuw op nationale en internationale congressen over het vakgebied en heeft de afgelopen vijftien jaar meer dan 20.000 cursisten opgeleid in Credit Management. Raimond studeerde opleidingskunde en behaalde cum laude zijn mastergraad in de bedrijfskunde. Daarnaast volgde hij nationaal en internationaal allerlei opleidingen en trainingen op het gebied van ontwikkeling en training, coaching, verandermanagement, credit management en schuldhulpverlening.

Raimond Honig MBA

Kosten:

Open Training

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen 2.495 euro excl. btw per persoon. Dit bedrag is inclusief de boeken die bij de desbetreffende lesdagen horen, consumpties en diner. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 20 personen.

Incompany Training

Het is ook mogelijk om deze training op incompany basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnummer 020 – 672 1371 of per email: info@nlacademy.nl

Informatie aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam cursus: Credit Manager in één Week

Type: Incompany

*

*

*

*

*

*

Inschrijven

Vul hieronder uw gegevens in en klik op 'Printen'. De velden met een * zijn verplicht. Nadat u het inschrijfformulier geprint en ondertekend heeft, kunt u het ons per post, fax of per mail (gefotografeerd) toesturen. Na het versturen bent u definitief ingeschreven. U ontvangt een bevestiging met factuur.

Naam training: Credit Manager in één Week

Type: Open training

Datum training:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden

Vragen? Bel 020 672 1371